Tryckfärdiga filer och dess utformning

Vi på Vulkan erbjuder väldigt bra priser för enbart tryck ifall du levererar tryckfärdiga PDF-filer. Dock förutsätter detta att filerna är tryckbara och att vi ej behöver gå in och göra ändringar i filerna. För att du ska kunna lämna in filer i tryckbart skick som motsvarar våra produktions- och kvalitetskrav har vi nedan sammanställt en guide med saker du behöver tänka på. Vi har beskrivit kraven såväl för inlagor som för omslag.

Du bör skapa dina tryckfiler i ett professionellt layoutprogram (t.ex. InDesign) speciellt avsett för detta syfte. Om du inte skapar tryckfilerna i ett program som är avsett för att ta fram tryckunderlag finns en betydande risk att dina tryckfiler antingen inte kommer vara tryckfärdiga (vi kommer inte kunna trycka dem), eller att slutresultatet inte blir efter dina önskemål. Tänk på att Word inte är ett layoutprogram och är olämpligt för att ta producera tryckfärdiga filer. Det blir ofta fel vi export till PDF, t.ex. med avseende på bilder, layout, textplacering, inställningar, typsnitt och storlek på pdf-filen (bokformat) vilket i sin tur gör att trycket äventyras. 

Om du känner att du ej kommer att kunna leverera tryckfärdiga filer rekommenderar vi att du istället väljer något av våra bokpaket.

Instruktioner - Så här gör du

För att vi ska kunna producera böcker utifrån dina filer behöver vi få två separata tryckfiler i PDF-format, en PDF-fil för inlagan och en PDF-fil för omslaget. Alla typsnitt i filerna - såväl för inslag som omslagstext - måste vara inbäddade.

Instruktioner - inlaga

Alla typsnitt i filerna - såväl för inslag som omslagstext - måste vara inbäddade. För att vi ska kunna producera böcker utifrån dina filer behöver vi få två separata tryckfiler i PDF-format, en PDF-fil för inlagan och en PDF-fil för omslaget. Alla typsnitt i filerna - såväl för inslag som omslagstext - måste vara inbäddade. Inlagefilen ska ha exakt samma mått som din bok. Om din bok t.ex. ska tryckas i formatet A5 (148 x 210) ska också din PDF-fil ha måttet 148 x 210 (exklusive eventuellt utfall, se nedan).

utformning tryckfärdiga filer inlaga

Tänk på att förstasidan i din PDF-fil också är första sidan i boken. Notera att udda/ojämna sidor i en bok blir högersidor, jämna sidor vänstersidor.

utformning tryckfärdiga filer sidnumrering

I de fall då din inlaga har grafiska element (t.ex. bilder, bakgrundsfärg, text) som går ända ut till kanten måste dessa element förlängas minst 3 mm utanför kanten. I dessa fall så behöver hela inlagefilen (alltså inte bara de sidor som har utfallande bilder) få ett utfall om 5 mm.

utformning tryckfärdiga filer utfall

Glöm inte att alla tyspnitt måste vara inbäddade!

Instruktioner - omslag

Omslaget ska vara inlämnat som en enda PDF-fil, som ett uppslag. Du ska alltså inte lämna in framsida, baksida och rygg separat, utan det måste vara i en fil, som en sida.

tryckfärdiga filer omslag hårdpärm

Tryckfärdiga filer omslag mjukpärm

Färgskalan som ska användas är CMYK, ej RGB. Svartvita bilder måste vara i gråskala. Tänk på att bildupplösningen bör vara minst 300 PPI för att resultatet ska bli bra i tryck. Om ditt omslag har grafiska element som går ända ut till kanten måste dessa förlängas minst 3 mm utanför kanten, alternativt flyttas in med ett par milimeter. För mjukpärmsomslag ska omslaget ha ett utfall på 5 mm runtom. För hårdpärmsomslag kan vi efter utförd beställning bistå med en tryckritning (omslagsmall) där alla mått står angivna just för din bok.  Vi samarbetar med flera olika tryckerier som har olika krav rörande färgprofiler, efter beställning kan du stämma vilka färgprofiler som gäller för just din bok med din projektledare.