V/F VALIDATION® - Feilmetoden : Hur man hjälper desorienterade äldre-äldre

Validationsmetoden utvecklades av den amerikanska socialarbetaren Naomi Feil redan på 1970-talet. Denna metod visar hur man bygger en kärleksfull relation och kommunicerar med mycket gamla personer i alla faser, oavsett om personen är verbal eller inte längre uttrycker sina behov och känslor med ord.

199 SEK
I lager
ISBN : 9780692371589
Publisher : Vulkan
Språk : Svenska

Validationsmetoden utvecklades av den amerikanska socialarbetaren
Naomi Feil redan på 1970-talet. Målet var att hjälpa äldre desorienterade personer att uttrycka sig, känna sig respekterade och fortsätta att kommunicera, istället för att bli mer inneslutna i sig själva. Att validera (bekräfta), betyder enligt Naomi Feil, att kommunicera på ett respektfullt och känslomässigt sätt. Hon har utvecklat både verbala och icke verbala kommunikationstekniker för att lättare kunna kommunicera med personer som har kognitiv sjukdom.

I dag praktiseras validationsmetoden av personal på sjukhus, vårdboenden och inom kommunal omsorg i USA, Europa, Australien och Asien.
I Sverige har den använts med framgång sedan mitten av 1990-talet.

Målet med Validationsmetoden är att minska stresskänslor hos äldre desorienterade personer, stärka deras upplevelse av värdighet och trygghet och samtidigt förebygga utbrändhet hos vårdpersonal och anhöriga.

Den här boken riktar sig till dig som möter desorienterade äldre personer och som vill lära dig mer om kännetecknen på desorienteringen, de fysiska, emotionella och sociala faktorerna som kan leda till det Naomi Feil kallar, den sista livskampen, ‘Resolutionen’.

Validationsmetoden visar hur man bygger en kärleksfull relation och kommunicerar med mycket gamla personer i alla faser, oavsett om personen är verbal eller inte längre uttrycker sina behov och känslor med ord.

ISBN : 9780692371589
Format : 148.00 X 210.00
Publisher : Vulkan
Språk : Svenska
Sidor. : 207
Utgivningsdatum : 2022/04/27
Författare : Naomi Feil, Vicki de Klerk-Rubin
Translated by : Maria Hedman Holmblad
Write Your Own Review
Du recenserar:V/F VALIDATION® - Feilmetoden : Hur man hjälper desorienterade äldre-äldre
Your Rating