Vad är konst? - Försök till definition av ett begrepp

170 SEK
I lager
ISBN : 9789185925940
Publisher :
Språk : Svenska
Vari består en konstupplevelse? Varför skapas och betraktas bildkonst? Vad är bildkonst? Frågan om konstens väsen är allmänt diskuterad och har konstvetenskaplig relevans eftersom den är av vital betydelse för tolkningen. Ofta sägs att man för att besvara denna fråga måste vända sig till estetiken. Författaren till denna bok menar i stället att konstvetenskapen själv har mer att säga om vad konst är än estetiken: Kännaren Winckelmann visste t.ex. mer om konstens väsen än filosofen Kant.Många konstvetenskapliga tolkningsmodeller under 1900-talet har utgått från förutsättningen att det som ett konstverk eventuellt föreställer, berättar, symboliserar är viktigare för konstvetenskapen än kompositionen, teckningen, koloriten o.s.v. Detta är fallet med t.ex. ikonologin, konstsociologin och den konsthistoriska hermeneutiken. I denna bok hävdas, med Otto Pächt, motsatsen.Erik Brandt är fil.mag. i konstvetenskap
ISBN : 9789185925940
Format : 148.00 X 210.00
Publisher :
Språk : Svenska
Sidor. : 52
Utgivningsdatum : 2008/08/29
Författare : Erik Brandt
Write Your Own Review
Du recenserar:Vad är konst? - Försök till definition av ett begrepp
Your Rating