Vilken demokrati?!? Tro och visioner eller empiri och evidens

Boken ifrågasätter om vi verkligen lever i ett kunskapssamhäl le när politiken definieras av tro och visioner, ja till och med utopier, och våra samhällsvetenskaper övergivit den empiriska positivismen och upphöjt den intersubjektiva tron till vetenskapsmetod. Om vi verkligen lever i ett kunskapssamhälle när vi negligerar nutida bevisbar och upprepningsbar forskning om människans rationalitet och beslutsförmåga till förmån för upplysningens trosföreställningar om den ”rationella människan”.

Jürgen Trauner är ekonom och samhällsdebattör som redogör för den kulturella bakgrunden för våra demokratiska strävanden och hur dessa kan förenas med nutida forskning.

Boken utgår bland annat från Riksdagens antologi ”Demokratins framtid” 2018, första upplagan, och dess definition av demokratins funktionssätt.

189 SEK
I lager
ISBN : 9789189462519
Publisher : Vulkan
Språk : Svenska

Vilken demokrati!!??? - tro och visioner eller empiri och evidens, försöker redogöra för de antaganden som Montesquieus, Burkes och Madisons teori om den representativa demokratin bygger på och om dessa antaganden dels motsvaras av verkligheten, dels om de fortfarande gäller.

Boken utgår bland annat från Riksdagens antologi ”Demokratins framtid” 2018, första upplagan, och dess definition av demokratins funktionssätt.

Jürgen Trauner är ekonom och samhällsdebattör som redogör för den kulturella bakgrunden för våra demokratiska strävanden och hur dessa kan förenas med nutida forskning.

Boken ifrågasätter om vi verkligen lever i ett kunskapssamhäl le när politiken definieras av tro och visioner, ja till och med utopier, och våra samhällsvetenskaper övergivit den empiriska positivismen och upphöjt den intersubjektiva tron till vetenskapsmetod. Om vi verkligen lever i ett kunskapssamhälle när vi negligerar nutida bevisbar och upprepningsbar forskning om människans rationalitet och beslutsförmåga till förmån för upplysningens trosföreställningar om den ”rationella människan”.

 

ISBN : 9789189462519
Format : 135.00 X 210.00
Publisher : Vulkan
Språk : Svenska
Sidor. : 164
Utgivningsdatum : 2022/04/05
Författare : Jürgen Trauner
Write Your Own Review
Du recenserar:Vilken demokrati?!? Tro och visioner eller empiri och evidens
Your Rating