Berätta om din bok!
Adrian och Livet är en existentiell roman om en ung man i 80-talets Sverige. Boken är en fristående fortsättning på ”Mördarhänder eller Boken om Adrian”.
Efter att i 3 år mer eller mindre ha isolerat sig i en liten norrländsk kuststad, dit han tog sin tillflykt i samband med en svår kris, försöker Adrian nu hitta sig själv igen.
I boken får vi träffa Adrian, några av hans vänner samt nära och kära. Vi får följa med på en både inre och yttre resa. Boken visar på vilka läkande krafter som kan finnas och frigöras i människor, delvis med hjälp av en terapeutisk process – inte som något allena saliggörande, nej men som en hjälpande hand.
Adrian är från bokens första sida på väg tillbaka. Till Livet. Han försöker hitta sig själv, sin balans och plats, sin acceptans och ro. Boken rymmer en hel del psykologiska och filosofiska tankegångar, som bland annat speglar främst Adrians utveckling, men även tar upp allmänmänskliga frågor om det viktiga i tillvaron och om vad en människa är.
Adrian och Livet utspelar sig till olika delar i Uppsala, i den norrländska ej namngivna kuststaden, samt i Härjedalen, i Messlingen – ”Byn vid vägens ände” som den kallades förr.

Hur kom boken till? Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen?
Jag fick väldigt mycket positiv respons på den första boken om Adrian. Jag fick många glada tillrop och det fanns läsare som upplevt det som en terapeutisk resa att läsa boken. Det fanns även en fråga om ”Vad hände sen?” Det funderade jag själv också på och kom fram till att jag inte var klar med Adrian. Det behövdes en fortsättning helt enkelt.

Vad får dig att vilja skriva? Vad inspirerar dig?
Jag har alltid velat skriva. Skrev min första roman som 11-åring, men det blev bara en skrivbordsprodukt. Det finns några till sådana. Att bli författare på heltid var länge en dröm. Annat kom emellan och istället, men skrivlusten och önskan att förmedla mig med orden har alltid funnits där. Jag inspireras av livet självt och allt som händer och jag upplever, både privat och i mitt arbete.

Hur reagerade din omgivning på ditt författarskap?
Jag har bara mött positiva reaktioner och fått stöttning från flera håll. Det finns en tradition av skrivande, på olika sätt och nivåer, i min släkt så det var inget konstigt så. Mina vänner har också uppmuntrat mig.

Skriver du på något nytt nu?
Ja jag skriver på en kärleksroman, med titeln: ”Rött är Kärlekens färg.”

Har du tips eller råd till andra som vill skriva en bok?
Inte mer än att göra det. Sätta sig ner och bara låta pennan löpa som det heter.

Varför ska man läsa din bok?
För att den handlar om Livet. Den är allmängiltig och positiv samtidigt som den inte viker för det svåra och ofrånkomliga som finns. Jag hoppas den kan inspirera till att våga ta tag i och göra det som känns viktigt och äkta.

Vad gör du när du inte skriver?
Jag arbetar som skolpsykolog i Elevhälsan i Sala och har även ett eget företag där jag tar olika uppdrag. För övrigt är jag ofta ute i naturen, och jag trivs väldigt mycket med att vara tillsammans med min familj.

Vilka vill du helst ska läsa din bok?
Alla. Den riktar sig inte till någon särskild kategori av människor.