Om boken:

Boken är framför allt ett romantiskt drama. Händelserna utspelar sig i en fascinerande historisk tid då Amerikas svarta medborgare börjar insistera på laglig likställdhet och social integration in i det vita samhället. Framför allt i delstaterna som tidigare utnyttjat svarta som slavar möts kraven av rädsla, hat och ursinnigt våld från de vita.

Den vita majoriteten tror fortfarande helt på alla de fördomar som existerar om svarta människor: Den ”svarta rasen” är en lägre, mer primitiv form av människor. En blandning av raserna hotar att oundvikligen leda till social och kulturell kollaps och slutligen till ohjälplig förstörelse av den överlägsna vita rasen. Raserna måste därför hållas åtskilda med alla tillgängliga medel. Inga kompromisser kan tolereras, och all romantisk attraktion över rasgränsen måste stämplas som en perversitet. I Söderns delstater är ALL sådan KÄRLEK FÖRBJUDEN i såväl skriven som oskriven lag.

In i denna omgivning av fördomar, segregation, överhettade passioner, politiska spänningar, raskravaller och obarmhärtigt våld finner vi plötsligt en ung, naiv svensk man på besök. Han är en romantisk idealist och intellektuell ultraliberal. Han har aldrig tidigare mött en svart människa och har ingen personlig erfarenhet av rashat, diskriminering och våld. Men under sin universitetstid i Sverige har han absorberat starka politiska och moraliska övertygelser som säger att dessa saker är fullständigt oacceptabla.

När han råkar se en ung svart kvinna av sällsynt skönhet blir resultatet ett livsfarligt romantiskt äventyr av ett slag han inte hade tänkt sig. Kvinnan blir allt han önskar i livet, och han drivs till vansinnets gräns av passioner av kärlek och hat då han förlorar sin personliga kamp mot segregationen och gradvis tvingas ge upp allt hopp. I en oväntad tvist av ödet möts de på ett ställe där de inte behöver frukta rashatets galna vakthundar. De upplever ett dygn tillsammans som blir oförglömligt för dem båda. Händelserna tilldrar sig i sanningsenliga, dramatiska, historiska omständigheter och bygger delvis på författarens personliga erfarenheter.

 

Hur boken skapades:

Ursprunget till boken kan spåras tillbaks till 1960-talet och mina personliga erfarenheter i Alabama 1961 – 1962. De lämnade mig i ett tillstånd av närmast ”Post Traumatisk Stress Disorder” som krävde att jag intellektuellt förstod vad som hade hänt och varför. Jag fördjupade mig i studier som kunde uppenbara ett svar.

Jag upptäckte snart att det inte fanns en enkel historisk och ekonomisk förklaring på ”Ett Amerikanskt Dilemma.” Den berömda boken med detta namn hade skrivits under ledning av svensken Gunnar Myrdal och hade anlitat en stor skara av Amerikas främsta psykologer, sociologer och politiska rådgivare för att göra en detaljerad analys av rasmotsättningarna i USA. Deras forskning, analys och skrivande tog två år. ”Ett Amerikanskt Dilemma” anses fortfarande vara den mest genomgående och detaljerade analys av Amerikas rasproblem som någonsin genomförts. Men deras rapport på 1500 sidor (med mycket liten font!) kunde i min åsikt inte helt klargöra varför situationen var så oerhört känsloladdad. De vitas känslor och handlingar kunde inte förklaras till fullo av girighet och en vilja att bibehålla sin makt och vita privilegium eller ens av rädsla för de påstått katastrofala konsekvenserna av genetisk rasblandning.

Tjugo år efter rapportens publicering i 1944 hade Amerika påbörjat den stora transformation som ibland kallas ”60-talet.” En mycket öppnare attityd hade skapats när det gällde sex. I 1964 var det nästan pinsamt uppenbart, speciellt för någon med min bakgrund, att pryderi hade satt skygglappar på kommittén som skrivit rapporten. Förmodligen hade de varit oroade för att rapporten riskerade förlora respekt och auktoritet om den kunde anses som ”oanständig.” Det hade lett till att analysen hade låtsats som om den stora elefanten i rummet inte fanns: Sex.

Jag hade tidigt slagits av de vitas tro att svarta män alltid var fulla av lust och var sexuellt mycket välutrustade och potenta. Samtidigt trodde man att svarta kvinnor också var sexfokuserade och hetblodiga och fysiskt väl matchade till sina män. Hur kunde de vita segregationisterna då hävda att svarta människor inte alls var sexuellt attraktiva? Många var ju uppenbarligen välskapta utöver vad som möjligen doldes av kläder.

Jag beslöt att forska i ämnet psykologi och började se möjliga förklaringar på de vitas påstådda motvilja att ha sex med svarta människor. Var det förnekelse och förträngning på gång? Man hatar gärna den som väcker obehagliga, otillåtna känslor, kanske skuld och rädsla.

Varför trodde nästan alla vita att svarta män hade ett brinnande begär att ha sex med vita kvinnor? Var det helt enkelt en projektion, en skuldfylld fantasi som inte kunde helt förträngas och därför måste förklädas och projiceras, spegelvänt, som ett karaktärsdrag hos den man hatar och fruktar?

Mina misstankar gav bara upphov till fler frågor. Vad kunde orsaka de vitas förakt, avsky och rädsla för något som objektivt sett borde vara åtråvärt? Vad gjorde dem så hatfulla? För att ställa frågan på sin spets: Varför hade de en så pryd och hämmad syn på sex? Varför var sex något skamligt och farligt som man måste avstå från, särskilt om det lovade vara ovanligt hett och tillfredsställande?

Jag har alltid varit skeptisk till alla religiösa trosföreställningar. Det var inte svårt att genast skylla vita amerikaners välkända pryderi på deras starka, fundamentalistiska religion och den viktorianska moralitet som alltid tycks vara förenad med sådan tro. Men det förklarade till slut ingenting: Varför skapar en sådan religion nästan alltid en pervers och negativ attityd gentemot sex?

Det förvånade mig när jag så småningom började förstå evolutionär psykologi och se den legitimitet som religion har från det perspektivet. Inte som vetenskapligt korrekta förklaringar på världen och dess tillkomst och slutliga öde, men som en instinktiv struktur av koncept och känslor. Våra etiska och moraliska värdeskalor och våra känslomässiga band till andra människor bygger på denna instinktiva, nära nog universellt mänskliga struktur av instinkter. Vi ger dem konceptuella uttryck i ikoner och gudar som vi vördar och ber och offrar till för att erhålla deras välvilja och stöd. Vi har utvecklat ett likaledes instinktivt behov av att göra det därför att strukturen har varit i stort sett fördelaktig för människans överlevnad och framgång på jorden. Den har formats och bestått genom vår evolutionära historia trots alla dess motsägelsefulla uttryck i otaliga religioner.

Inte alla kan acceptera allt som strukturen innehåller. Men om man försöker skapa etiska och moraliska värden som inte harmoniserar med vår sanna, evolutionära natur har det oundvikligen negativa och plågsamma konsekvenser. Både för dem som förnekar sin natur och för dem som av omständigheterna tvingas leva med sådana människor.

När jag nått den insikten framstod mina erfarenheter i Alabama plötsligt som en helt logisk konsekvens av min personliga liberala attityd i fråga om sex. Jag kände instinktiv respekt och vördnad för sex på en djupt konceptuell nivå och hade i mitt sinne en ikon för ett kvinnoideal. Idealet var inte väl definierat intellektuellt men känslomässigt mycket närvarande och fullständigt accepterat; det var en ikon för en kvinna lik grekernas Afrodite. Hon var en gudinna vars skönhet var oöverträffad, vars kärlek var ovillkorlig och hämningslös och vars egna sexuella behov och förmåga att tillfredsställa mina aldrig skulle sina.

I bjärt kontrast, Gud är i de flesta fundamentalisters fantasi en manlig figur, men inte en sexuell sådan. I Bibeln säger Gud själv till sina trogna att han är ”en svartsjuk gud,” en gud som inte tolererar att man vördar och tillber någon annan gud. Endast Gud får existera som en gud. Ingen manlig eller kvinnlig representant får finnas i hans himmel eller på jorden för vördade ideal av moderlighet, fruktbarhet, fysisk skönhet eller sexuell passion. Gud har inga sexuella behov. Hans inkarnation på jorden är en ”son” som föddes av en jungfru, och som i mänsklig form inte har några som helst sexuella intressen. Han är därför fullkomligt ”oskyldig.” Djävulen, däremot, är den lede frestaren. Ända sedan Adam och Eva har hans mest effektiva trick för att fånga själar varit sexuell lust. Allt som frestar en sexuellt utom trånga gränser i äktenskapet är farligt. För att vara säker på sin själs framtida salighet måste man undvika sådana frestelser genom att segregera sig från vad som kan orsaka dem.

Under årens lopp har jag skrivit ner mina tankar och åsikter om religion och dess evolutionära metamorfos från 30 000 år gamla stenstatyer genom antikens polyteistiska föreställningar och monoteismens historia från Akhenaten och Moses till Jesus och Mohammed. Jag har skrivit essäer om religionens konsekvenser för vår moralitet och världsåskådning och hur våra samhällen har påverkats därigenom. Jag samlade en gång ett antal av dessa essäer till ett manuskript med slutligt fokus speciellt på Amerika och dess rasfördomar. Men jag gjorde endast ett mycket svagt försök att få det publicerat. Det var uppenbart att manuset var alltför akademiskt i ton för att intressera en större läsekrets, och min avsaknad av formella referenser för studier i alla ämnen son manuset stödde sig på gjorde att ingen akademiker skulle vilja ange min bok som stöd för egna teorier.

Manuset har förblivit enbart mitt personliga referensverk, men jag insåg att vad som hände mig i Alabama på det tidiga 60-talet var en grund för en romantisk och dramatisk berättelse som skulle vara bra som underhållning men också kunde ge läsaren intressant och gripande kännedom om en unik och viktig epok i Amerikas historia. Det motiverade mig att skriva manuset till ”ALL KÄRLEK FÖRBJUDEN.” Jag har fått frågor om titeln och varför jag skriver den med bara versaler, stora bokstäver. Den ska påminna om de officiella skyltar man såg överallt i Södern fram till mitten på 60-talet, ”WHITES ONLY.”

Min boks innehåll har informerats av den insyn i den mänskliga naturen som mina erfarenheter och läsvanor har givit mig. Men jag har undvikit att göra mitt perspektiv på händelserna alltför uppenbart i berättelsen. I stället har känslomässig intensitet och dramatik plus historisk sanningsenlighet varit vad jag har sökt. Jag inser att de flesta läsare förmodligen har litet om något alls intresse av de psykologiska aspekterna och får mer ut av den spänning och romans som berättelsen har.

 

Vad får mig att vilja skriva?

Jag har sedan barnsben tyckt om att läsa böcker och skriva mina egna berättelser. Som ingenjör skrev jag många varjehanda manualer, specifikationer, ansökan på patent och andra tekniska verk. Jag har varit en flitig e-postskrivare till min familj och mina vänner där vi ofta disputerar frågor inom politik och religion. Mina intressen är vidsträckta och jag är en person med åsikter om nästan allt. Ofta kontroversiella sådana, men jag är sällan rädd att uttrycka mig mycket ärligt.

 

Hur reagerade min omgivning på mitt författarskap?

Utan förvåning. Eller, när det gäller att få något publicerat, kanske ”Vad tog dig så lång tid?”

 

Skriver jag på något nytt nu?

Min högsta prioritet är nu min egen översättning av boken till engelska. Efter att ha levat i USA nästan hela mitt vuxna liv skriver jag bättre på engelska, och den läsekrets jag helst vill nå finns där.  Jag har en hel del redan skrivet som det kan vara värt att gå över och jobba med en redaktör på för att få det publicerat, bland annat det manus jag nämnde ovan. Men jag har också skrivit en lång analys av alla aspekter av det revolutionära ”60-talet” i Amerika och ett rent historiskt verk om andra världskriget. Det har speciellt fokus på Tysklands östfront och de moraliska frågor som man kan ställa om inte bara nazisternas mord på judar och andra ”icke önskvärda” människor men också om Stalins och Sovjetunionens brutalitet och de allierades bombattacker på städer i Tyskland och Japan. Allt jag har skrivit tidigare har varit på engelska, så det skulle bli massor av arbete nödvändigt om jag vill publicera något av det på svenska.

 

Har jag några tips eller råd till andra som vill skriva en bok?

Skriv för att det ger dig något känslomässigt att skriva. Du måste känna behovet och ha kul med det. Om du bara tror att du kan tjäna pengar på det, bry dig inte om det, för då misslyckas du. Och även om du tror att du skriver väldigt bra själv och inte behöver någon hjälp, anlita en mycket erfaren och kompetent redaktör som förstår vad ditt manus handlar om. Det kan vara en förödmjukande erfarenhet att få sina illusioner krossade, men det kommer att visa sig väl värt det.

 

Varför ska man läsa min bok?

Idag slits nationer och samhällen inom dem sönder av etno-nationalism, främlingsfientlighet, rasfördomar, religiös fanatism och intolerans och förlorad tro på politiska institutioner. Hat, våld, terrorism, krig och personligt lidande och sorg är resultatet. Jag hoppas min bok är underhållande som en romantisk och dramatisk skildring, men jag hoppas också att den kan tjäna som en varning för hur tragiskt och plågsamt ett samhälle är där kärlek har blivit olagligt och människor förnekas sin mänskliga värdighet.

 

Vad gör jag när jag inte skriver?

Jag umgås med familjen, kör och jobbar med mina veteranbilar och tar hand om huset och gården. Jag lyssnar också mycket på musik av alla slag. Jag gillar såväl klassisk musik som musik med afrikanska rötter: Jazz, gospel, rock and roll och musik från Afrika och öarna i Karibien. Jag har en förstklassig stereoanläggning i ett akustikbehandlat hembiorum på 16 gånger 5 meter i källaren.

Jag läser om allt möjligt, följer världens händelser via internet och TV och forskar på esoteriska tekniska funktioner. Just nu är jag mitt uppe i att analysera ett nytt system jag har uppfunnit för att koda digitala data. Det är avsett att upptäcka och korrigera felaktigheter i mottagning som orsakas av störningar i en radiolänk. Jag har redan många patent inom telekommunikation och skulle gärna se det nya kodsystemet som ännu ett i samlingen.

 

Vilka vill jag helst ska läsa min bok?

I Sverige: Unga människor som berörs på något sätt av problem som den stora floden av flyktingar till Sverige har börjat orsaka. Vi måste lyckas integrera dem och skapa drägliga liv för dem med utsikter på frihet, självständighet och framgång. Annars kommer vi att se getton liknande de centrala delarna av de flesta stora amerikanska städer, med trasiga familjer, fattigdom, hopplöshet, drogmissbruk, hög kriminalitet och otaliga liv förlorade till graven eller fängelseceller.

Som jag nämnde har jag nu börjat processen att få boken utgiven på engelska med en amerikansk läsekrets som målet. Jag har lärt mig mycket i samband med att skriva och få den redigerad och utgiven på svenska, och jag har använt vad jag har lärt mig där när jag nu har skrivit om manuset på engelska. Texten är något expanderad och anpassad bättre till amerikanska läsare. De kommer att känna igen de historiska omständigheterna bättre, kanske till och med påminnas om många saker från sina egna liv som få svenskar någonsin upplevt.