Berätta om din bok!

Det är en spännande och rolig ungdomsroman, enligt lektörens och läsarnas utlåtanden. Inspirationen bakom boken var C.S. Lewis böcker om det förtrollade landet Narnia. Berättelsen har också influerats av att växa upp som barn i åttiotalets Sverige. Amulettens härskare spinner fantasitrådar om barns tankar om hjältedåd och naturliga önskan att äga övernaturliga krafter, där barnen (läsarna) kan spegla sig i Engla och Tom som är äventyrets färgstarka huvudkaraktärer. Läsaren får följa protagonisternas vänskap och kämparglöd. Eftersom så stor del av berättelsen är gestaltad genom samtal, skulle berättelsen utan större omarbetningar kunna fungera utmärkt som filmmanus, eller varför inte som underlag till en kortserie på SVT.

Berättelsen består av flera dramatiska parallellhandlingar, där läsaren med skräckblandad förtjusning kommer att följa Engla och Tom genom magiska möten och vardagsnära busstreck. Att pendla mellan magins värld och verklighetens gör att läsaren med lätthet kan identifiera sig med huvudpersonerna, vilket i sig ger en framåtrörelse, lust och nyfikenhet att läsa vidare.

Hur kom boken till? Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen?

I januari 2003 fick jag idén att skriva berättelsen om Engla och Tom. Tankarna om amuletten och de magiska pastillerna fanns med från början. Ofta låg jag och spånade på idéer om intriger och humoristiska inslag till boken i samband med att jag hade svårt att falla i sömn. De första månaderna hade jag ett block bredvid sängen som jag fyllde med idéer och ordagranna formuleringar till manuset, ibland skrev jag ner tankar i totalt mörker när dessa kom till mig då jag äntligen höll på att somna. Vissa morgnar kunde jag konstatera att udden på pennan inte hade fungerat och då var det inte alltid lätt att minnas alla briljanta idéer, haha. Hela historien blev klar inom ett år, resterande period har handlat om ombearbetningar av manuset.

Vad får dig att vilja skriva? Vad inspirerar dig?

Det är fråga som kräver självrannsakan för att kunna närma sig ett korrekt svar. Men livet själv ger mig inspiration, obehagliga och glädjerika händelser och minnen som väcker känslor hos mig avspeglar sig i mitt skrivande. Förvisso med en vilja att kunna locka andra till läsning.

Hur reagerade din omgivning på ditt författarskap?

Med stöd, uppmuntran och intresse. Många delar även sina tankar om att själva vilja skriva en bok, men de har svårt att komma igång med processen.

Skriver du på något nytt nu?

Parallellt med slutförandet av amulettens härskare har jag arbetat med uppföljaren till boken, där handlingen utspelar sig i den fiktiva världen Manimi. Jag har även halvskrivna manus liggande hemma för barnböcker som vänder sig till barn i förskoleåldrarna.

Har du tips eller råd till andra som vill skriva en bok?

Ta hjälp av alla de författartips som flödar på internet för att komma igång med skrivandeprocessen. Var inte för självkritisk i början. Skriv, och skriv sedan om utifrån de råd du inhämtar på vägen.

Varför ska man läsa din bok?

Barn behöver läsa välformulerade ungdomsböcker, som en motvikt till ett alltmer urvattnat språk som förekommer i många sammanhang. Läsning som uppmuntrar till läslust behövs för att bevara och berika ett språk och stödja vidare inlärning i livet. Med läsning följer kunskap. Kunskap ger makt, och Amulettens härskare är ett fantastiskt bra och väl genombearbetat manus som kan hjälpa till att väcka läslusten hos barn.

Vad gör du när du inte skriver?

Jag har arbetat som förskollärare och inom många andra serviceyrken genom åren, och jag har precis tagit en Filosofie kandidatexamen inom huvudområdet medieteknik efter att ha läst på Spelprogrammet - inriktning speldesign och projektledning. På fritiden tycker jag om att umgås med min familj, utveckla spel, spela spel, läsa, dansa Lindy-Hop, umgås med vänner och titta på tv-serier.

Vilka vill du helst ska läsa din bok?

Jag uppskattar att målgruppen är barn 6-12 år. Men texten är något avancerad i förhållande till den lägre åldersnivån som boken vänder sig till. 6-9-åringar tar med förtjusning emot berättelser av denna typ, men många har ännu inte förmågan och orken att själv läsa så mycket text, speciellt när det inte förekommer några bilder. Detta gör att böckerna med fördel bör läsas högt av förälder.