Berätta om din bok!
Boken är en utvärderingskompass som pekar ut väsentlighet för samhälleligt förnuft. Dess mål är personlig och kulturell utveckling och hälsa. Den ämnar även förklara hur saker och ting hänger ihop. Boken är inte så komplicerad som den kanske låter. Jag har försökt vara så kortfattad och tydlig som möjligt, för jag vill att även ungdomar ska läsa den. Unga behöver ledas på rätt väg och det gör inte vår nuvarande utbildning för den står nästan enbart i ekonomins, marknadens, och olika ideologiers tjänst.
Jag berättar mer på min Youtube kanal, här: https://youtu.be/Dg7bzG9cw2A

Hur kom boken till? 

Av nödvändighet. Det verkar inte som någon annan klurat ut vad som pågår (även om andra kommit nära).

Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen? 
Jag har funderat på det här rätt länge. Själva skrivandet av boken var mer en fråga om att organisera mina tankar och mitt ihopsamlade material. Men idéerna och vetskapen har funnits där och bearbetats länge.

Vad får dig att vilja skriva? Vad inspirerar dig? 
Min frustration och besvikelse med människor och samhället. Tristess. Ignorerad visdom jag plockar upp.

Skriver du på något nytt nu? 
Jag har material till fler böcker som jag ruvar på. Vill se hur det går med den första boken innan jag börjar skriva nästa.

Har du tips eller råd till andra som vill skriva en bok?
Inte just nu.

Varför ska man läsa din bok? 
För om du vill förbättra samhället eller finna riktning och syfte med din existens, så kan du inte klara dig utan den här boken.

Vad gör du när du inte skriver? 
Funderar, kopplar av, internetsurfar, läser, ägnar mig åt kulturell eller konstnärlig verksamhet, mm.

Vilka vill du helst ska läsa din bok?
Det är rekommenderad läsning för vem som helst. Men kanske särskilt unga människor. Jag hade själv velat ha den här boken när jag var tonåring och gick i skolan.