Berätta om din bok!

Boken kretsar kring människans intelligens och tänkande, med mitt eget liv som utgångspunkt och plattform. Som barn ansågs jag vara överkänslig och inte speciellt skolbegåvad. Men vad jag upptäckte tidigt, var att jag såg vad mina mer skolbegåvade bröder och vänner inte såg. Senare skulle jag upptäcka att det var vad jag såg som räddade både mig och andra från faror och ohälsa i livet. Jag skulle vidare upptäcka att jag var mindre rädd eftersom jag hade en säkerhet i att själv kunna se vad som skedde i situationer och mellan människor. Medan människor som tänkte intensivt verkade vara mer rädda och benägna att vilja kontrollera. Jag frågade mig då, om rädsla verkligen kan vara intelligens? Det ledde mig in på att själv observera min egen och andras tänkande hjärnor. Boken handlar om det.

Hur kom boken till? Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen?

Sedan jag var tonåring har jag vetat att jag en dag skulle skriva en bok. Och har skrivit på den sedan nu femton år. Men alltid ifrågasatt och raderat vad jag skrivit. Insåg att skrivandet var en renande process för mig själv. Och att jag inte skulle publicera förrän jag renat mig själv ifrån egna falska föreställningar. Det enda som har varit klart från början är min känsla att tänkandet spelar människor ett spratt. Å ena sidan skapar tänkandet fantastiska ting, men leder också till rädsla, konflikter, isolering, ohälsa och galenskap om människan inte inser vad tänkandet är. De senaste femton åren har jag undersökt denna känsla på djupet och boken är ett försökt att logiskt förklara för andra.  

Vad får dig att vilja skriva? Vad inspirerar dig?

Jag skriver med en känsla av livsfara. Känslan är lika stark som om att jag skulle se en nära vän springa ut med hela sin familj på isen, utan att se att isen är på väg att spricka. Jag vill helt enkelt varna! Tänkandet har fått så stora proportioner i samhället att det hos många människor slagit ut varningssystemet sedan tusentals år: det vill säga att sinnligt uppfatta vad som händer och sker. Jag vill inspirera människor att stanna upp, ställa sig på egna ben, ifrågasätta och se efter vart hon är på väg.
Hur reagerade din omgivning på ditt författarskap?
Jag är en högkänslig person som föddes in i en rationellt tänkande familj och har därefter fortsatt jobba i en rationellt tänkande värld. I den världen har jag alltid varit en udda figur. Jag har lärt mig att förstå den tänkande världen, men tänkande människor förstår inte vad jag ser eller vad jag försöker få dem att se. Som en kollega en gång uttryckte det: ”Du är en rolig krydda i tillvaron och du får saker och ting att fungera på ditt eget vis, men jag kan inte förstå hur du gör det.” För mig är det uppenbart att tänkandet är ett begränsat verktyg i tillvaron, men så länge människor inte har insett det, kommer det jag skriver av dem uppfattas som ”mystiskt”.
Skriver du på något nytt nu?
Jag kan inte hålla mig ifrån att skriva och därför fortsätter jag nu skriva i min blogg: annaochjag.bloggo.nu
Livet har för mig alltid varit rörligt och en konstant lärande. Vad som var sant igår behöver inte vara sant idag. Jag ser ständigt nya saker, vill utforska nytt och inspirera andra att också göra det. Av frågor vaknar intelligens och därför skriver jag.

 

Har du tips eller råd till andra som vill skriva en bok?
Absolut inte! Flödet av böcker skulle vara mer intressant om människor just inte sneglade på andra, utan utifrån egna insikter, egna undersökningar, egna liv, egna relationer eller brist på relationer använder ord, siffror och bilder för att gestalta vad som känns viktigt att förmedla. Ibland är kunskaper till nytta för författare, exempelvis att kunna behärska språket, men allt för mycket kunskaper hindrar också kreativiteten och skapar rädsla för fel. Så mitt råd kanske är just det, skriv av hjärtats inspiration och låt andra hjälpa med formalia.
Varför ska man läsa din bok?
Om man känner att det är något ”galet” inom sig själv och i samhället, utan att kunna förstå vad det är, så skulle min bok kunna ge en viss vägledning eller kanske riktning. Jag ger inte färdiga svar, utan är en författare som själv ständigt frågar, undersöker och försöker förstå vad jag ser omkring mig. Den som söker ”färdiga” svar blir kanske besviken på min bok, men den som själv har kraft och vilja att ta sig an livet och egna problem, vill jag inspirera att fortsätta.
Vad gör du när du inte skriver?
Jag är kreativ och håller på med det mesta mellan himmel och jord. Gillar att träna i olika former. Håller på att lära mig att fotografera och laborera med bilder i olika former. Har alltid varit nyfiken. Gillar nya sammanhang och att träffa nya människor. Arbetar som konsult, vanligen som inhyrd personalchef, i olika bolag. Där träffar jag på en mängd olika problem som jag försöker förstå och därefter lösa tillsammans med andra.

Vilka vill du helst ska läsa din bok?

Unga som är på väg att halka utanför samhället, eller är på väg att etablera sig och känner en viss svårighet med det. Eller också alla de som i mitten av livet undrar vart livet har tagit vägen. Jag har sett åtskilliga människor anpassa sig till traditionell verksamhet och där formas av rädda människor som bevakar och skyddar vad som varit. Även då det gamla uppenbart föder girighet, konflikter, isolering, förgiftning och psykisk ohälsa. Revolt löser inget! Därför vill visa en ny väg som kräver en uppgraderad hjärna, vilket är att den tänkande hjärnan upptäcker sin egen begränsning, och inser den livsintelligens som kommer till människan när hon är ute på djupt vatten.

Köp boken här!