Berätta om din bok.

Boken handlar om livsbetingelserna i Norrbotten i början av 1900-talet. Utgångspunkten är min mamma Sveas uppväxt i Norrbottens ödebygder och hennes vistelse i arbetsstugan – nödvändig för att hon skulle kunna gå i skola. För de flesta svenskar är det en helt okänd verksamhet som var en verklighet för 1000-tals skolbarn i Norrbotten.

Hur kom boken till?

Under årens lopp har jag intervjuat min mor och hennes syskon om deras uppväxt och framför allt om deras tid i arbetsstugan. När jag blev pensionär började jag samla ihop alla lösa noteringar jag hade av dessa samtal och insåg att tillsammans med en allmän beskrivning av arbetsstuguverksamheten kunde det bli en bok.

Vad får dig att vilja skriva?

För att ha tålamod att hålla på med skrivandet som sysselsättning krävs för mig att jag har ett ämne att skriva om som känns angeläget att få dela med sig av. Att hitta ny information i arkiv och böcker, att träffa personer som har egen erfarenhet av det man vill berätta om är också inspirerande.

Hur reagerade din omgivning på ditt författarskap?

Personer i min omgivning har reagerat med positiv förvåning över att det blev en bok med så fin layout och så mycket innehåll. Många beundrande kommentarer har fällts när man insett hur mycket forskning som ligger bakom boken.

Skriver du på något nytt nu?

Arbetet med Arbetsstugubarn är inte avslutat. Nu förbereder jag författaraftnar, som kommer att äga rum i Norrbotten i höst. Min plan är att skriva om min mormor, också ett ödemarksbarn. Detta blir så mycket svårare, eftersom hon inte är i livet och själv kan bidra med berättelsen om sitt liv. Men mycket spännande forskning återstår där.

Tips eller råd till andra som vill skriva en bok.

Viktigast är nog att ha ett ämne som är engagerande vare sig du skriver en roman eller en faktabok. Alla projekt består av olika faser, när man ibland tycker att det bara är uppförsbacke och inget händer. Släpp inte fokus ändå på slutmålet: låt det ta den tid det tar, håll projektet vid liv även om det verkar döende. Det svåraste är kanske att inse när det är dags att definitivt sätta punkt. Det finns alltid något att tillföra – i mitt fall ännu någon forskningsinsats som kan tillföras projektet. Jag hade min mors höga ålder som referenspunkt: boken skulle bli färdig medan hon ännu hade nöje av att läsa den.

Varför ska man läsa din bok?

Boken ger en sammanfattande beskrivning av samhällsutvecklingen under 1900-talets första decennier. Du får kunskap om livsvillkoren för ödemarksborna i Norrbotten, framförallt för barnen, som inte kunde bo hemma när de skulle börja skolan. Att med huvudsakligen välgörenhet driva 19 arbetsstugor med i genomsnitt 30 barn i varje under drygt 50 år är en för våra dagar märklig berättelse.

Vilka vill du helst ska läsa din bok?

Drömmen vore ju att alla högstadieelever skulle ha boken som obligatoriskt material i skolan men även generationerna före kan ha stort utbyte av den och få perspektiv på nutidshistorien.