Berätta om din bok!

Det handlar om några av mina egna upplevelser i Juntans Grekland mellan åren 1967 och 1971.

Hur kom boken till? Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen?

Det kom som en idé i vintras och växte fram under våren.

Vad får dig att vilja skriva? Vad inspirerar dig?

Utmaningen att få skriva om något nytt och intressant för en större läsarkrets.

Hur reagerade din omgivning på ditt författarskap?

Väldigt positivt. En del blev glatt överraskade.

Skriver du på något nytt nu?

Ja.

Har du tips eller råd till andra som vill skriva en bok?

Lita på din skaparförmåga och var beredd att jobba varje dag annars kan det bli nog så svårt att komma in rätt  sinnesstämning igen.

Vad gör du när du inte skriver?

 Jag umgås med min familj och utövar mitt vanliga jobb.

Vilka vill du helst ska läsa din bok?

Så många som möjligt.