Berätta om din bok!

Min roman har undertiteln ”En ung läkares sammanbrott och kamp för att förstå sig själv”. En decemberkväll i början av 70-talet skakas huvudpersonen av en inre explosion. Vi får följa henne under de sju åren hos psykoanalytiker och i möten med sjukvården, men också i tillbakablickar på uppväxten för att få svar på frågan Vad formade henne? och Vad utlöste bomben?

Hur kom boken till? Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen?

Beslutet fanns sedan länge, men när jag läste Nathalie Sarrautes barndomsskildring ”Innan bilden bleknat” fick jag idén till gestaltningen av berättelsen. Jag fick sedan träna på att utveckla metoden.

Vad får dig att vilja skriva? Vad inspirerar dig?

Utmaningen att kommunicera. Jag inspireras av andra människors tankar och konstnärliga uttryck.

Hur reagerade din omgivning på ditt författarskap?

Uppmuntrande. När jag skrivit ”klart” bad jag om kritik och har bearbetat mycket. De som läst den färdiga boken är begeistrade.

Skriver du på något nytt nu?

Det finns material som blivit över när jag skrev romanen: dikter och underlag för debatt och essä. Men just nu vill jag bara leka fram en och annan haiku

 

Har du tips eller råd till andra som vill skriva en bok?

 

Att sätta igång, ta det lugnt och att inte ge upp!

Varför ska man läsa din bok?

För att få en spännande läsupplevelse som berör. Och få mod att gå vidare i den egna livssituationen -  eller inspiration till att utforska sambanden mellan kropp och själ.

Vad gör du när du inte skriver?

Tänker, lyssnar på musik. Engagerar mig i människor och i världen.

Vilka vill du helst ska läsa din bok?

Den tillägnas alla människor som kämpar för att förstå sig själva.