Berätta om din bok!
Boken ingår i en triologi, som beskriver hur det är att leva i ett mindre samhälle där alla känner alla, och intresset för varandras med och motgångar är stort. Platserna är Hällevik och Hanö, som ligger i det vackra Blekinge, även benämnt Sveriges trädgård. Romanen beskriver nutid och dåtid, och innehåller glädje, humor och kärlek, såväl som avundsjuka och sorg. I romanen händer trevliga såväl som otrevliga saker, som sätter det mesta i samhället på sin spets. En oförsonlig släktfejd, vänder upp och ner på öns befolkning.

Hur kom boken till? Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen?
Den här boken, handlar till skillnad mot de andra böckerna, mera om Hanö än om Hällevik. I samband med att jag vistades på olika ställen för att sälja mina föregående böcker, kom jag i kontakt med många som på ett eller annat sätt hade kontakt med Hanö, och som bad att jag skulle skriva om ön. Jag fick då många intressanta och bra uppslag till gagn för den här boken.

Vad får dig att vilja skriva? Vad inspirerar dig?
Jag är intresserad av människor och sociala frågor. Jag bär alltid på ett "VARFÖR". Jag älskar att berätta! Att utforska anledningen till att människor gör som de gör, har alltid fascinerat mig. Det är helt enkelt, stimulerande och roligt att skriva!

Hur reagerade din omgivning på ditt författarskap?
Positivt, men visst finns det de som av någon anledni ng, känner sig trampade på tårna. Kanhända känner de igen sig i de personer jag skriver om. Vi är ju i stora drag, inte så olika i människor. På så sätt, förstår jag att jag har berört och sått ett fru, vilket var meningen med romanen. Jag har lyckats!

Skriver du på något nytt nu?
Jag skriver på flera nya romaner. Däremot är jag klar med Hällevik och Hanö. Nästa roman, som handlar om fyrtiotalet, och som till hälften är klar. De som är födda på fyrtiotalet, står med facit i hand, och har mycket att berätta.

Har du tips eller råd till andra som vill skriva en bok?
Jag tror, att man i grund och botten, måste ha ett visst intresse för att skriva. I alla fall, är det en fördel. Ett öppet sinne och ett stort intresse för vad som händer, är ett plus. En skrivarkurs, är att rekommendera!

Varför ska man läsa din bok?
För dess intressanta och spännande innehåll! Boken beskriver nutid och dåtid och det finns mycket intressant för alla åldrar att ta till sig. Jag beskriver som livet är för de flesta, och hur livet på grund av olika anledningar, kan arta sig.
Vad gör du när du inte skriver?

Jag älskar att resa, och jag har ägnat en hel del tid åt att upptäcka världen. Man lär sig mycket, och ju mer jag reser desto intressantare blir det. Jag läser, och jag löser korsord. På så sätt, håller jag hjärnan i trim. Jag är intresserad av heminredning, vilket jag lägger ner en hel del tid på. Facebook, använder jag mig mycket av. Där får jag en chans att tala om vad jag tycker och tänker, och tycker och tänker, det gör jag!

Vilka vill du helst ska läsa din bok?

Naturligtvis, vill jag att alla som är intresserade av människor och historia, ska läsa min bok.

Köp boken här!