Min bok “ BAKOM FASADEN “ handlar om att ha ett barn som iCatrin Söderlundnte passar in i den snäva skolmallen, att vara närstående till en far med ALS och cancer samtidigt som du på din arbetsplats(en statlig skolmyndighet) får veta att du är konstig, har fula kläder, är ADHD och fel på alla sätt det går. Boken handlar om hur det känns att bli bemött av tystnad när du försöker berätta om vad du blivit utsatt för samt om hur dina ord och upplevelser tas ifrån dig och görs om till något annat. Det är en bok om otillräcklighet. Om livet, när det känns som ett minfält där du inte vet var minorna är och där du hur fort du än springer inte lyckas med att vara tillräcklig.
Hur kom boken till?
Boken kom till som ett sätt för mig att försöka bearbeta mina upplevelser av vuxenmobbning samt som ett sätt för mig att få tillbaka rätten till mina egna ord och upplevelser.
Jag hoppas även att boken skall kunna hjälpa till med att belysa situationer där barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ( tex Autismspektrumtillstånd och ADHD ) har svårt att få det stöd och de anpassningar som de behöver i skolan och vilka konsekvenser som det kan ge.
Samt att denna bok skall väcka tankar och reflektioner om vilket ansvar vi vuxna har som förebilder och vikten av ett fungerande och stöttande ledarskap i skola och arbetsliv.
Förhoppningsvis kan min och andras berättelser som visar på hur samhället ser ut när det inte fungerar få tillstånd ett uppvakande som kan bli början till något bättre.
Har du tips eller råd till andra som vill skriva en bok?
För mig underlättade det att kunna köpa ett färdigt författarpaket med tillgång till och stöd av en projektledare och en formgivare.
Varför ska man läsa din bok?
Mina erfarenheter som jag berättar om i min bok är dessvärre inte unika.
Min bok kan ge nödvändiga ledtrådar till varför de svenska skolresultaten rasat , varför inkluderingen inte fungerar , varför vi har så höga sjukskrivningstal i Sverige samt varför vår lagstiftning som berör kränkande behandling behöver bli kraftfullare .

Vilka vill du helst ska läsa din bok?
Politiker, Tjänstemän, Chefer, skolledare, pedagoger, journalister och föräldrar.