Berätta om din bok!
Tankar kring människans och min egen strävan efter bekräftelse och kärlek. Betraktelser av naturens storhet och skönhet ur ett underifrånperspektiv.

Hur kom boken till? Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen?
Det finns inga färdiga idéer, allting jag skriver är föränderligt och har suddiga konturer.

Vad får dig att vilja skriva? Vad inspirerar dig?
Mänskliga tillkortakommanden, kärlek och den storslagna naturen.

Hur reagerade din omgivning på ditt författarskap?
Med förvåning och positiv respons.

Skriver du på något nytt nu?
Skriver för fullt, har lite olika idéer kring format och innehåll. Blir nog fler böcker då inte enbart med poesi, utan kanske även med egna illustrationer till texterna.

Har du tips eller råd till andra som vill skriva en bok?
Våga ta ut svängarna !

Varför ska man läsa din bok?
Bra funderingar kring livets krumsprång o vackra illustrationer.

Vad gör du när du inte skriver?
Lever med naturen och jobbar med fastigheter.

Vilka vill du helst ska läsa din bok?
Alla förståss.

Köp boken här!