Berätta om Din bok

Tanken är att visa den röda tråden som finns genom de två testamentena. Från skapelsen i det Gamla testamentet till Jesus korsfästelse, död och uppståndelse i det Nya testamentet. Denna röda tråd kan vara svår att klart se vid en läsning av originalet.

Hur kom boken till?

Tanken väcktes för mer än 10 år sedan när vi bodde i Genève. Sedan dess har jag skrivit lite då och då samt skrivit om ett antal gånger. Idén var ganska klar från början även om jag tvekade om jag skulle lägga in några egna funderingar då jag absolut inte ville profanera. Till sist valde jag att skriva lite om egna funderingar samt ta upp en del historiska ”fakta”, inte minst inom arkeologin, som inte sällan är omstridda när det gäller Bibeln. I den mån jag tagit med egna funderingar eller återgivit rent historiska och arkeologiska rön har detta markerats särskilt i texten.

Vad får Dig att vilja skriva?

Jag har alltid läst mycket, inte minst historia, religion men även om samtiden samt ”fiction” men då främst de s.k. ”klassikerna”. Som många andra har jag fantiserat om att skriva ”den stora romanen” men har ännu inte funnit det rätta ”anslaget” som är så viktigt i romaner och noveller.

Hur reagerar omgivningen?

Min närmaste omgivning har alltid varit medveten om mitt läs- och skrivintresse. Men mycket av vad jag skrivit har hamnat i byrålådan. För drygt ett år sedan publicerade jag dock en självbiografisk bok, ”Den ofrivillige bankiren” på Ekerlids förlag. På 90-talet skrev jag en roman, ”Alexander”, som utspelar sig i finansvärlden och beskriver den s.k. ”yuppie-eran”.

Skriver Du på något nytt?

Jag har ganska många manus liggande i byrålådan, bland annat samhällskritik och där jag hoppas att publicera mig i pocketform i slutet på augusti. Andra mer eller mindre färdiga manus avseende Winston Churchill samt det romerska ledarskapet från Julius Caesar till Konstantin den Store. Dessutom har jag ett manus om Europas historia som jag måste ägna en del ytterligare arbete innan det är publicerbart.

Tips till andra?

Se till att komma i gång! Många vill skriva men förmår sig inte att starta. Vidare; gör research medan Du skriver. Det blir roligare så.

Varför Bibelboken?

Alla lärdomstörstiga bör läsa Bibeln som dock är ganska svårläst och där det är lätt att inte se skogen för alla träd! Min version är lättare att ta till sig och ger förhoppningsvis en överblick och en såväl historisk som religiös röd tråd.

När Du inte skriver?

Jag är en f.d. bankir som numera är ”arbetslös”. Därför kan jag ägna en stor del av min tid åt att läsa och skriva samt följa med i den ekonomiska och politiska utvecklingen i såväl Sverige som internationellt. Således en ganska priviligierad tillvaro.

Vilka vill du skall läsa boken?

Alla som har en önskan att bekanta sig med Bibeln som inte endast innehåller heliga skrifter för två religioner, judendomen och kristendomen. Utan dessutom är en storartad ramberättelse som gör det lättare för oss att förstå oss själva. En inte oväsentlig sak i våra liv. Vi tillhör en västlig civilisation som dominerat världen i 500 år och som till inte oväsentlig del vilar på judisk och kristen tradition och kultur.

Köp boken här!