Boktitel och namn:

Den egendomliga tragedien”, Johan Bergkvist

 

Berätta om din bok! Vad handlar den om? Vad vill den förmedla?

Boken utspelar sig i ett fiktivt samhälle som har vissa drag dels av det samtida västerländska samhället, dels av samhällen i ett historiskt perspektiv. Detta samhälle har också flera litterära likheter med ett helvete. Den handlar främst om två personers olika strävanden och öden. De kämpar på olika sätt för att inte tryckas ner av en, mer eller mindre, osynlig, men ändå påtaglig maktapparat. De tvingas gång efter annan att fly undan sina egna undergångar.

Bokens ton är synisk och dess budskap är att lyfta fram problemställningar som i den fiktiva världen är utom lösning, men som i verkligheten potentiellt skulle kunna lösas. Boken har även ett givet allvar och uppmanar läsaren att väcka sina innerliga frågor om sin relativt korta tid på jorden. Vad gör jag här? Vad är lämnar jag efter mig?

 

Hur kom boken till? Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen?

Det började för många år sedan som ett par korta berättelser vilka också hade ett starkt undergångstema. Så småningom utvecklade jag en av dessa med fler karaktärer och komplexare handling och jag upptäckte att det fanns potential att skriva en längre berättelse. Själva idén kring boken formades och omformades sedan under skrivprocessen – liksom orden till största del fick följa karaktärerna.

 

Vad får dig att vilja skriva? Vad inspirerar dig?

Människor – såväl nära som långt ifrån. Ja, deras märkliga handlingar, fantastiska berättelser och alla udda sidor hos dem.

 

Hur reagerade din omgivning på ditt författarskap?

Att det var stort, roligt och spännande. Och att de ville ha ett ex.

 

Varför ska man läsa just din bok?

För att få uppleva en lång existentialistisk labyrint till berättelse. Och, dessutom kanske en stunds underhållning.

 

Vad gör du när du inte skriver?

Jag umgås med min sambo och mina vänner, jobbar heltid som gymnasielärare, studerar språk och historia samt spelar musik i två olika projekt.

 

Vilka vill du helst ska läsa din bok?

Alla människor jag inte har någon anknytning till.

 

Skriver du på något nytt nu?

Ja, jag håller på att färdigställa en novellsamling vari fyra eller möjligtvis fem sjukligt intressanta noveller ska ingå. Därutöver håller jag på att skriva en hyllande släktberättelse, men den är endast i sin linda i nuläget.

 

Har du tips eller råd till andra som vill skriva en bok?

Låt tankarna förvandlas till text – prioritera skrivandet. Strunta i dina begränsningar. Sådant kan du lämna till andra.

 

Är det något annat du vill tillägga?

Tilläggen och avgränsningarna har redan gjorts. Tragedin är offentlig. På alla tänkbara sätt.