Hur kom boken till? 

Bonus och belöningsfrågor har varit med i mina diskussioner som ledarutvecklingskonsult under hela min konsulttid vilket innebär de senaste 40 åren.

Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen?
Idén var inte färdig men då jag använt många upplägg under årens lopp och även varit instruktör och lärare i Adizes Institute i Kalifornien inom det här området har genom åren hittat många idéer och upplägg som jag nu kunnat systematisera

Vad får dig att vilja skriva? Vad inspirerar dig?
Inspirationen är att veta att det finns områden som jag helt enkelt vill dela med mig av. Det är min belöning att någon vill ta del av det jag skriver.

Skriver du på något nytt nu?
Ja, först översätter jag Bonushandboken till engelska.
Men sen något helt annat! En ungdomsbok om en jakt på tjuvar som stulit Erik den XIV´s regalier från Domkyrkan i Västerås!!

Har du tips eller råd till andra som vill skriva en bok?
Ja, det är enda chansen att pröva. Det går inte att vara för självkritisk. Gör det!!

Varför ska man läsa din bok?
För att det förekommer så mycket tyckande om bonusar – utan att man riktigt har klart för sig vad man talar om.

Vad gör du när du inte skriver?
Jag är mycket engagerad i Parkinsonförbundet. Min förra bok ”Holger – en man som aldrig fick leva” handlade om min pappa som hade Parkinson och avled redan 1959 bara 50 år gammal.
Jag sitter fortfarande i ett par styrelser i näringslivet och så bygger jag ett nytt hus tillsammans med min son – Farosonsprojektet.

Vilka vill du helst ska läsa din bok?
I första hand alla i näringslivet - chefer men också medarbetare som ska kunna få bonusar.
Men även föreningar och offentliga organisationer kan säkerligen hitta inspiration i boken.