Bortom tankefällan Bortom tankefällan

“Bortom tankefällan” handlar om en grundläggande utmaning för dagens och framtidens organisationer.

Boken beskriver den tankefälla som uppstår i brytningen mellan våra gamla, invanda perspektiv och kraven från dagens moderna organisationssystem, ledare och medarbetare.

En tankefälla som skapar enorm frustration och som gör att vi får hämmade, överkontrollerade och byråkratiska organisationer med en kapsejsande chefs- och ledarroll.

I boken får du ett antal råd för att kunna hantera tankefällor i din egen organisation.

Dessutom pekar författarna på tänkbara perspektiv för framtidens organisation, ledarskap och personalarbete.

“Bortom tankefällan” är ett måste för alla som är intresserade av organisation, ledarskap, utveckling, trender och framtid.

“En lysande idébok av Kjell och Magnus - de trendkänsliga pionjärerna inom HR områdets nya tankeekologi i Sverige - bl.a om illusionen av organisationen som statisk, till organisering som ett levande, dynamiskt, politiskt landskap, där samtliga medarbetare kan leda den spänning som uppstår däri mot verksamhetens mål och idé. Läs och njut!”

Åsa Lundqvist Coey, Outstanding Leadership

Magnus Dalsvall, HR-Akuten

Har arbetat i över 25 år som personalchef/direktör i olika företag och organisationer bland annat som personalchef på SAS, personaldirektör på BP Sweden, personalchef på Telia Data, personaldirektör på FMV, personalchef i Solna stad och på Folkesson Råd & Revision.

Bidrar sedan 2007 till den svenska HR/Personal-debatten genom bloggar på HR Society och på Chef.se.
År 2008 blev Magnus utsedd till Årets HR-visionär.

Kjell Lindström, Noden

Arbetat som forskare och lärare vid Uppsala universitet. Har därefter fortsatt i gränslandet mellan akademi, idéutveckling och praktik.

Arbetar som föreläsare, utbildare och processledare. Har under åren ansvarat för en lång rad kvalificerade ledarutvecklingsprogram på olika institut, företag och förvaltningar.

Ger sedan 2006 ut omvärldsspaningsbrevet noden trender & tecken som utkommer varje vecka.