Berätta om din bok!
Brev över Nordatlanten handlar om två bröder, som i slutet av 1800-talet utvandrade till Nordamerika. Den äldste brodern drabbades av depressionen i slutet av 1800-talet. Han återvände utfattig till hemlandet, blev nybyggare och bildade familj. Den yngre brodern hade stora framgångar som byggmästare i Chicago men förlorade på några timmar nästan allt han ägde den svarta torsdagen den 24 oktober 1929, då börsen kraschade på Wall Street i New York.
Förebilderna till romanens tre huvudpersoner är hämtade från mina förfäder. Redan som mycket liten hörde jag berättas om deras livsöden och det växte efter hand fram en inre bild av deras olika liv. Jag har haft tillgång till ett begränsat antal ”amerikabrev” men de flesta har skapats i skrivandets stund.

Vad får dig att vilja skriva? Vad inspirerar dig?
Som präst har jag skrivit predikningar, griftetal osv. i tusental hela mitt vuxna liv. Skrivandet har varit glädjekällor. Vid pensioneringen fick jag möjlighet att ta ut svängarna och den aktuella boken är min femte sedan 2008. Ungefär som vattnet ständigt rinner till i en källa, har inspirationen alltid runnit till i mitt yrkesmässiga skrivande och även i bokskrivandet.

Har du tips eller råd till andra som vill skriva en bok?
Läs igenom det skrivna många gånger. Låt andra hjälpa till med korrekturläsningen och var öppen för synpunkter och ev. kritik.

Vad gör du när du inte skriver?
Min fru Märta (pensionerad kyrkomusiker) och jag har sedan pensioneringen haft cirka 220 framträdanden med program (tal och sång). Dessa bygger på mina tidigare böcker. Det är vid dessa tillfällen jag säljer de flesta av mina böcker. Läs gärna mer om detta på min hemsida: http://larsericnyberg.hemsida24.se/

Jag har också glädjen att få rycka in, när mina prästkollegor är lediga eller sjuka

Köp boken här!