Berätta om din bok.
Det är en agentthriller som utspelar sig under sjuttiotalet. En ung, naiv man med vänstersympatier blir indragen i ett spel mellan underrättelsetjänsterna i öst och väst.
Varför har du skrivit den?
Bakgrunden är en verklig historia, brevbäraren Bosse Janssons mystiska försvinnande 1976. Det är 40 år sedan nu och ingen har kunnat förklara vad som hände. Min förhoppning är att min bok ska ge ny uppmärksamhet åt fallet. Jag tror att det fortfarande finns någon som vet mer än vad som hittills kommit fram.
Har du förklaringen?
Det vill jag inte påstå men utifrån allt vi vet om Bosse skulle det kunnat gå till som jag beskriver. Men jag är noga med att påpeka att boken är en roman, inte en faktabok.
Hur fick du idén att skriva den?
Jag kände Bosse Jansson själv och i likhet med andra som känt honom har jag aldrig slutat undra vad som hänt. Jag började göra efterforskningar om hans liv och så växte historien fram. Kanske har skrivandet av boken varit en del av en terapeutisk process för mig.
Har du fått några reaktioner?
Jag har pratat med många som kände Bosse och berättat att jag skriver. Alla har varit positiva till att det kanske kan kastas nytt ljus över hans märkliga försvinnande.
Vilka vill du helst ska läsa din bok?
Alla som vill läsa en spännande bok förstås, men också de som är intresserade av den här tiden. Jag har försökt ge en bild av hur det politiska engagemanget i vår ungdomsgeneration växte fram.
Vad gör du när du inte skriver?
Jag är pensionär och räknar med att skrivandet kommer att uppta det mesta av min tid nu.
Skriver du på något nytt nu?
Nej men jag har några idéer. Vi får väl se vad som händer.