Berätta om din bok:

Boken är en roman, med tema från 2.världskriget. Händelserna som är dramatiska, är lagda till 1942 och 1943.

Några händelser är verkliga, andra är fiktiva. Eller det är händelser som är verkliga från början, men som blir mer dramatiserade efter hand. Berättelsen i sin helhet har dubbelperspektiv, på så sätt att efterkrigstiden analyserar/värderar hur detta verkligen var.  Detta blev mycket svårare än väntat; hur mycket verklig historia ska vara med här, hur mycket fiktivt vardagsliv ska man ta med här-? Några av personerna är verkliga, andra fiktiva. Verkligt svårt att inpassa dessa utan att en osann skepnad blir skapad. Men anser att detta har gått bra. Även om detta är fiksjon, är historiska inslag korrekta.

Hur kom boken till ?Var det en färdig ide, eller växte den fram under skrivprocessen?

Eftersom jag är historiker, har ämnet varit av allmänt intresse för mig väldigt länge. På ett sätt är detta en färdig ide, men även ett resultat av en skrivprocess; berättelsen måste fungera som en trovärdig helhet. Jag har läst en del historiska böcker om kriget, men få romaner (som om Linge-gruppens aktiviteter). Det visade sig vara väldigt intressant att utforma en typisk roman om ämnet.

Vad får dig att vilja skriva? Vad inspirerar dig?

Jag har alltid skrivit mycket, tycker att det är ett bra sätt att yttra sig. Händelser i nutid och forntid inspirerar mig mycket, även texter och böcker jag läser. Och även upplevelser genom ett liv, som man tycker borde komma andra människor till nytta. Detta arbete är givande och roligt. Men vill man tjäna mycket pengar, ska man göra något annat, eller skriva annorlunda.

Det är också viktigt att göra något för att bevara det positiva i den kultur man lever; som att man ska ha plikter i den kultur där man lever, utan att kräva stora rättigheter. Något som håller på att försvinna, och med det det goda samhälle vi har i vår tid. Det är så att offer krävs för att skapa något. Man måste skapa, inte bara förbruka.

Hur reagerade din omgivning på ditt författarskap?

Alla vet at jag är en skrivande person. Men som privatperson ge ut böcker väckte en viss förvåning, så har det varit i flera år nu. Men det blir positivt bemött, eftersom jag skriver ” stug-rena” böcker, inte smuss-litteratur.

Skriver du på något nytt nu?

Just nu inte något nytt, men har flera ideer. Kan komma att göra en bok med fotografier från ett geografisk område, eller ge ut på nytt barnböcker från några år tillbaka. Annars arbetar jag mycket med min hemsida,www.nannek.net. Och ständigt är det något att göra med mina tidigare utgivna romaner, i serien om Beckers Frilansbyrå (se min hemsida).

Har du tips eller råd till andra som vill skriva en bok?

Ja, verkligen-! Om du tycker om att skriva, och är ganska händig med detta, skriv en bok om ditt liv, vad du har varit med om, och om vad du har lärt dig av detta. Använd dina erfarenheter och din kunnighet , något som är värdefulla kulturyttringar.  Men det är nödvändigt att man har en viss fallenhet för skriv-arbete.

Varför ska man läsa din bok?

Ja, varför inte, den är som sagt ”stug-ren”, eller har rena intensjoner. Man får nog ganska mycket kunnskaper om hur kriget verkligen var för många, om man läser min bok. Själv var jag en liten flicka, och hade en del upplevelser som barn i krig, och annars har jag hört vuxna berätta om hur allt gick till. Många av dom är nu döda. Viktigast av allt är att krig inte är önskvärt i sig, utan bara en utväg när man måsta försvara sig mot angrep utanifrån.

Vad gör du när du inte skriver?

Jag skriver nog ganska mycket, men har annat arbete som översättning av texter etc. Jag arbetar gärna på datorn, och följer sosiala medier. Annars är det allt som ska göras dagligen, handarbete och läsning. Jag tycker mycket om djur, och stöder arbetet för att naturen inte ska fara illa.

Vilka vill du helst ska läsa din bok?

Vem som helst, naturligtvis. Kan tänka mig att äldre personer som kommer i håg denna tiden, även dom som var barn, kan ha intresse för denna boken.

Köp boken här!