Berätta om din bok!
Boken är en berättelse om ett sällsamt och mångfacetterat liv, från ung jordling till kosmisk ambassadör för Andromeda...

Hur kom boken till? Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen?
Boken har kommit till under lång tid och handlar både om mitt privata liv från födelseåret 1936 och den unikt skapande period som startade 1959, med de första elektroniska kompositionerna.

Vad får dig att vilja skriva? Vad inspirerar dig?
En vilja att förstå vad som pågår, varifrån vi kommer och vart vi är på väg - och att bejaka livet som givit oss ett medvetande och en kropp på en ljuvlig planet.

Hur reagerade din omgivning på ditt författarskap?
Positivt, det är bl a medlemmar i min fan club, ANDROMEDA FAN SOCIETY, som önskat att jag skulle genomföra detta projekt, inte minst för en ordentlig genomgång och katalogisering av alla mina kompositioner, filmer, böcker, radio- TV-medverknade mm.

Skriver du på något nytt nu?
Icke så...

Har du tips eller råd till andra som vill skriva en bok?
Har Ni någon personlig erfarenhet som kan vara andra till gagn och glädje, så skriv!!!

Varför ska man läsa din bok?
För att få ta del av ett personligt livsöde, som kanske kan ge Dig något att fundera över. Du är ju huvudpersonen i Ditt liv, och kan närhelst förändra Din situation, byta ”rollhäfte”, medspelare och scen.

Vad gör du när du inte skriver?
Lever och ser dagen an.

Vilka vill du helst ska läsa din bok?
Alla sökare, längtare och medvarelser! Men läs även min bok Happy Earthday (bok med CD), med mina Sommarprogram från 80-talet, där jag med skämt och allvar betraktar vår vidunderlig konstiga kultur. Efter sändningarna fick jag 1500 tack- och kärleksbrev, bl a från en 80-årig tant som skrev: ”det här var så roligt att jag kissade på mig”. Kan man få en bättre recension???

Köp boken här!