Berätta om din bok! Vad handlar den om? Vad vill den förmedla?

Det är en biografi och berättelsen bygger på ett liv i ett universum där allt är möjligt och inget som man först trodde.

Ming är kinesiska och betyder insikt, klarhet och förståelse. Huvudpersonen i boken heter Thomas de Ming, en företagsam filosof och kreativ analytiker som driver företaget Ming Company.

Med djupa kunskaper i kombination med att tänka det otänkbara och prova det oprövade har Thomas skapat former för att hjälpa grupper, nätverk och organisationer att frigöra hjärnkraften och förstärka sina samlade tankeförmågor. Och just detta har blivit både hans personliga och företagets mission. Varför då?

Jo, genom ökade krav på snabbare lärande och bättre samspel rent generellt, ställs det också större krav på att man förstår hur det går till när människor tänker, kommunicerar och lär sig. Ju mer vi lär oss om människan som organism, desto större mångfald ser vi i lärstrategier men också i personligheter och präglingar. Det går förmodligen inte att på förhand räkna ut den mest effektiva formen som passar alla – allt beror på och allt hänger ihop.

Därför har Thomas letat efter och hittat mönster bakom koncept för pedagogik och kommunikation som finns på företag, i organisationer och på universitet. Resultaten har jämförts med forskningsrön från en rad skilda områden som gett tydlig vägledning vid utformning, redskapande, ledskapande och minnesfångst för att hjälpa individer att tänka ännu bättre tillsammans och komma ihåg vad man har tänkt.

Som läsare i den här boken tas man med i Thomas de Mings universum där allt är möjligt och inget som man först trodde.

 

Hur kom boken till? Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen?

Det var när jag drabbades av insikten av att jag inte hade något att jämföra med eller referera till – Ming var något helt nytt, ett fenomen, som jag ville förstå mer på djupet och bredden.

Själva huvud-idén att berätta om Thomas de Mings universum var i princip ”färdig” och under resans gång så dök det naturligtvis upp många del-idéer som jag valde att följa.

 

Vad får dig att vilja skriva? Vad inspirerar dig?

Nyfikenheten, att det finns något ”nytt” att berätta eller att något berättas på ett ”nytt” sätt.

Från ett nyfiket perspektiv så påstår jag att ”det nya” är att ”skriva denna typ av bok” … haha.

 

Hur reagerade din omgivning på ditt författarskap?

Omgivningen har verkligen gett mig mycket positiv feedback på ren text, kul bilder med oväntade texter och rena bildberättelser. Så jag känner att jag kan formulera spännande berättelser i flera olika format, och då även i en biografi-form – som visserligen är förstärkt med efterbilder.

 

Varför ska man läsa just din bok?

När man vill få en riktig injektion till kreativitet och nytänkande. Bara genom att få titta in i Thomas universum så kan man troligen få en hel del nya infallsvinklar på tillvaron.

Dessutom får man inblick i hur man med ett kreativt och systematiskt sinnelag faktiskt kan omsätta många oväntade idéer till ett nytänkande i praktiken, alltså att man även gör saker på nya sätt och inte bara i tanken.

 

Vad gör du när du inte skriver?

Jag är en av medspelarna i Ming Company och framför allt jobbar jag med det vi kallar minnesfångst, d v s att fånga och förmedla minnen (mestadels via foto och film) till deltagare i workshops, utbildningar, event och möten för att hjälpa dem att komma ihåg vad och hur de tänkte tillsammans, både processen genom olika tankemoment och faktiska tankeresultat.

I rollen som TänkBarista (som vi kallar oss som jobbar i och kring TänkBar – som man kan läsa mer om i boken) så gör vi allt från att utforma olika typer av evenemang, skapa och använda anpassade tankeredskap och tankeleda olika typer av övningar till att minnesfånga.

 

Vilka vill du helst ska läsa din bok?

Alla som vill bli inspirerade av hur det kan gå till att skapa former för att hjälpa mänskligheten komma i en ännu bättre form när man tänker, lär och förbättrar.

 

Skriver du på något nytt nu?

Jag skriver på en ny bok som handlar om höga chefer som liksom har lätt att bli höga på sina positioner och många knasigheter som därför kan pågå i organisationer som en följd av detta.

 

Har du tips eller råd till andra som vill skriva en bok?

Börja skriva – och ta hjälp på vägen.

 

Är det något annat du vill tillägga?

Ja, jag vill utmana alla läsare att försöka att INTE se på tillvaron på ett nytt sätt efter att de har läst boken.

Och ja, jag har själv ändrat mitt eget sätt att se på verkligheten genom att skriva boken.