Berätta om din bok
Underlag för min bok fanns helt enkelt. I mina lådor hittade jag brev till och från min far. Min mor och min farbror har också berättat om honom för mig. Betyg och kvitton på bilköp m.m. fanns också bevarade.

Hur kom boken till:
Boken växte fram under skrivprocessen allteftersom jag fick kontakt med personer som är eller har varit anställda på Karolinska Institutet och Veterinärhögskolan. De har kunnat berätta om förhållanden på respektive högskola, som var aktuella kring 1930-talet.

Vad får dig att vilja skriva? Vad inspirerar dig?
Det är fascinerande att följa en huvudperson och försöka leva sig in i hur denna tänker och känner.
Jag bygger ibland på upplevelser från mitt eget liv eller från någon närståendes.

Skriver du något nytt nu?
Jag har börjat på en ny bok som ska heta "Dubbelgångaren" och som till en del bygger på egna upplevelser. Men denna gången blir det nog en thriller.

Varför ska man läsa din bok?
Därför att huvudpersonens liv och öde är fascinerande. Boken visar dessutom med all önskvärd tydlighet hur grymma alla krig är och hur de griper in i enskilda människors liv.

Köp boken här!