Berätta om din bok!
Det stora Nordiska kriget som utspelades 1700-1721 skapade många märkliga människoöden. Johan Kloos levnad, som boken handlar om, är ett sådant.
Romanen utspelar sig de först åren av Frihetstiden. En i stort sett lycklig tid i Sveriges historia, förknippad med framtidstro och utveckling.
Men freden vilade på en skör tråd. Många var intresserade av att i egna intressen påverka svensk politik, utan hänsyn till de konsekvenser det kunde medföra för landet. Den Hannoverska alliansen och Rysslands ambitioner var delikata problem som måste hanteras med försiktighet . I mångt och mycket liknar den tidens problem de som vi har att brottas med idag, ett imploderat försvar, tveksamheter inför en eventuell anslutning till Nato och oro för Rysslands utveckling. Alltså, inget nytt under solen.
Men boken handlar inte bara om storpolitik. Den handlar också om hur människor i sin vardag möter tro, hopp och kärlek, om Stockholm, Karlbergs slott och om Sörmland, så som jag föreställer mig att det var under första hälften av 1700-talet.

Hur kom boken till? Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen?
Johan Kloo var son till prästen Carsten Clow som förra romanen, ”Öster om Sundet” handlade om. Det var när jag skrev den, som idén att skriva om sonen Johan föddes. Det har sedan tagit 7 år av forskning och skrivarverksamhet för att färdigställa ”Den gyllene freden”. Eftersom mycket redan är skrivet om Karl XII och hans ”bussar” ansåg jag inte att det behövdes ytterligare en bok som handlade om hjältedåd under krigsåren. Alltså valde jag tiden efter Karl XII:s död, som enligt min bedömning har så mycket mer att säga oss idag. Många kapitel har förkastats under skrivandets förlopp och andra har ersatt dem.
En historiker måste alltid förhålla sig till vetenskapliga fakta. En författare kan utgå från historiska fakta och med fantasins hjälp extrapolera händelseutvecklingen. Så har jag ofta gjort i denna roman, där inspiration har hämtats från Herman Woucks romaner om Andra Världskriget och Hillary Mantels böcker om Henrik VIII.

Vad får dig att vilja skriva? Vad inspirerar dig?
Att skriva är ett sätt för mig att hålla hjärnan igång efter pensioneringen. Historia och främst militärhistoria intresserar mig. Att försöka transformera ner de stora händelserna till det lilla, vardagliga och till enskilda personers tankar och problem är utmanande. Det är det som inspirerat mig mest.

Hur reagerade din omgivning på ditt författarskap?
Jag har rönt uppmuntran och intresse från min närmaste omgivning. Dock har väl min kära maka då och då knorrat över att jag isolerat mig väl mycket under skrivarbetet.
Öster om Sundet” rönte uppskattning, även utanför den närmaste vänkretsen. Vi får hoppas att ”Den gyllene freden” får ett liknande mottagande.

Skriver du på något nytt nu?
Nej.

Har du tips eller råd till andra som vill skriva en bok?
Läs Elisabeth Georges ”Skriv på!”
Gör en ordentlig personbeskrivning över de personer som boken skall handla om.
Den som avser skriva historiska romaner och som bor i Stockholm har ett privilegium genom tillgång till Riksarkivet, Krigsarkivet och Kungl. Biblioteket.

Varför ska man läsa din bok?
Den som är intresserad av att få historiska perspektiv på dagsaktuella händelser bör kunna få utbyte av att läsa boken.
Mycket handlar om Karlbergs slott. Den som är intresserad av slottets historia hoppas jag finner den intressant.

Vad gör du när du inte skriver?
Umgås med min kära maka och goda vänner, tar långa promenader, spelar bridge och försöker hålla knopp och kropp i form.

Vilka vill du helst skall läsa din bok?
Naturligtvis hoppas jag på att boken håller för en allmän, vidare läsekrets än den närmsta släkten, vänner och bekanta.
Kanske boken kan ge en fördjupning om frihetstiden, utöver det som lärs ut idag på gymnasier.
Elever och före detta elever vid Karlberg kan säkert ha viss glädje av att läsa den.
Boken är också till del en historisk Stockholmsskildring som de, som liksam jag, älskar vår vackra huvudstad kan ha utbyte av att läsa.

Köp boken här!