Berätta om din bok!
Det är en personlig berättelse om uppväxten i en by i närheten av Piteå under 1960 och 70 talet. En bygd som präglades av den ”väckelsevåg” som drabbade delar av Pite-bygden under 1950 talet. Alla människor ”är en berättelse” på ett eller annat sätt. Detta är min . Jag vill med denna lilla bok uppmuntra till samtal om de upplevelser och erfarenheter man gjort i kyrkliga miljöer, på gott och ont. Min övertygelse är att det är viktigt att sätta ord på det man upplevt.

Hur kom boken till?
Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen? Under många år har jag haft en längtan efter att skriva om det jag upplevt, men först på senare tid tagit mig tid att formulera mina tankar och funderingar.

Vad får dig att vilja skriva?
Vad inspirerar dig?Det är en glädje och ett intresse att skriva, det har jag gjort i många år både i arbete och privat.

Hur reagerade din omgivning på ditt författarskap?
Jag vill verkligen inte kalla detta ett författarskap. Jag kallar mig hellre folkbildare och inspiratör. Min önskan är att människor ska mötas och samtala, därför har jag skrivit förslag till samtalsfrågor i slutet av boken. Min förhoppning är att boken kan få inspirera till många goda samtal i små eller stora grupper. Det är nog mer ett studiematerial än en bok.

Skriver du på något nytt nu?
Nej, inte i nuläget.

Har du tips eller råd till andra som vill skriva en bok?
Har för lite erfarenhet för att kunna besvara den frågan.

Varför ska man läsa din bok?
För att den är en del av vår kulturhistoria. Det är många i vårt land som fick uppleva ”väckelserörelsen” och blev berörda av den, direkt eller indirekt. Personligen är jag mycket intresserad hur den påverkade människor både i första och senare led. Med min livshistoria vill jag också locka fler att ta fram sina berättelser.

Vad gör du när du inte skriver?
Är kreativ och arbetar med det jag tycker är roligt och brinner för.

Vilka vill du helst ska läsa din bok?
De som på ett eller annat sätt är uppväxta inom kyrkor och samfund, och som har ett behov av att reflektera över vad de själva varit med om.