Berätta om din bok!

DEN SVARTA LABRADOREN är ett unikt tidsdokument från 1980-talets början till in på 2010-talet. Genom huvudkaraktären Betsten – en idealist som tvingas se sina drömmar grusas i en obarmhärtig samhällskvarn – skildras en tid då begreppet välfärdsstaten fick en negativ klang i Sverige och ersattes av vassa armbågar och ett utanförskap. Detta gestaltas med en sällsynt skärpa och objektivitet som gör att texten blir oerhört svår att ifrågasätta – den andas sanning …

 

Hur kom boken till? Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen?

Det var en idé som växte under skrivprocessen.

Vad får dig att vilja skriva? Vad inspirerar dig?

I slutet på 1960-talet läste jag Lars Hård av Jan Fridegård. Boken inspirerade mig. Jag ville bli författare och någonstans känns det som om jag har levt mitt liv med avsikten att få någonting att skriva om.
Hur reagerade din omgivning på ditt författarskap?

Jag har inte hört några negativa reaktioner. Snarare tvärtom.

 

Skriver du på något nytt nu?

Inte just nu.
Har du tips eller råd till andra som vill skriva en bok?

De flesta människor har en historia inom sig som de vill berätta. Men man bör läsa mycket böcker och lära sig att inspireras av andra författare.

 

Vad gör du när du inte skriver?

Jag är nybliven pensionär. Men jag söker efter någon ideell förening som jag kan arbeta för.
Vilka vill du helst ska läsa din bok?

Det är naturligtvis svårt att ha en åsikt om. Men jag tror att boken handlar om hemlöshet i en vidare bemärkelse, om sökandet efter arbete, hem och familj; det som är grundläggande värden för den kristna kyrkan men också för arbetarrörelsen.