Berätta om din bok!

Boken handlar om hur vi kan göra och tänka för att få till ännu bättre möten med kunder och ja med alla människor. Det handlar om vikten av första intrycket både vad det gäller din image, ditt kroppsspråk och all annan kommunikation.

 

Hur kom boken till? Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen?

Den växte fram genom åren som lite typ av kursmaterial och för att många ville ha mer nedskrivet om just dessa ämnen och det som de lärt sig på mina utbildningar.

 

Vad får dig att vilja skriva? Vad inspirerar dig?

Gillar att förmedla den kunskap jag har fått genom åren och tror att det kan hjälpa och vara till nytta för andra på samma sätt som det hjälpt mig.

 

Hur reagerade din omgivning på ditt författarskap?

                      Inte ett dugg förvånade. Jag skriver mycket. Jämt.                       T ex nyhetsbrev, bloggar mm.

Skriver du på något nytt nu?

Ja, en bok om kroppsspråk kopplat till rätt mentalt tänk. Blir en fortsättning på kroppsspråksdelen i den första boken men också pga att jag också är licenserad mental tränare och vet att många kommer att ha nytta av det.

 

Har du tips eller råd till andra som vill skriva en bok?

Börja bara att skriva som du vill. När du är nöjd ber du nära och kära att säga sina ärliga åsikter om det du skrivit. Efter det kan du dock välja vilka av dessa åsikter du vill bry dig om. Tro och lita på dig själv.

 

Varför ska man läsa din bok?

Av flera orsaker. För att den är rolig, för att den är nyttig, för att den kommer ge dig bra resultat och det blir lönsamt för dig.

 

Vad gör du när du inte skriver?

                                        Håller utbildningar, föreläsningar och                                           jobbar   med  affärsutveckling.

 

Vilka vill du helst ska läsa din bok?

                      Alla som vill utvecklas och som behöver och vill ha                       mycket inspiration.