Berätta om din bok!

En sammanställning av teckningar i Svenska Dagbladet 1989 - 95

Vad får dig att vilja skriva? Vad inspirerar dig?

Händelser i omvärlden

Hur reagerade din omgivning på ditt författarskap?

Glada och överraskande att jag gjort så mycket

Skriver du på något nytt nu?

Jag försöker

Har du tips eller råd till andra som vill skriva en bok?

Nej

Varför ska man läsa din bok?

Det speglar en händelserik period i Sverige

Vad gör du när du inte skriver?

Läser annat

Vilka vill du helst ska läsa din bok?

De som inte själva upplevde 90 - talet

Köp boken här!