Berätta om din bok:

DJUPA OCEANER är den tredje och sista av en trilogi som alla handlar om mina 25 år till sjöss.

Vad får dig att vilja skriva?

Med dessa böcker hoppas jag kunna medverka till att bevara den gamla och fina sjömanskultur som en gång fanns. Att vara ombordanställd på fartyg som seglade på all världens hav var inte bara ett yrke utan också ett sätt att leva. Stormiga hav satte oss ibland på mycket svåra prov.

Hur reagerar din omgivning på ditt skrivande?

Min familj och mina vänner ser mest positivt på mitt skrivande.

Skriver du något nytt?

Mitt nästa projekt kommer också att uteslutande handla om sjöfart men då från hamnverksamhet. Som hamnbefäl var jag verksam under 27 år sedan jag gått iland för gott.

Varför bör man läsa dina böcker?

Trilogin är till för lässugna som tycker om att koppla av med böcker som innehåller både dramatik och humor.

Köp boken här!