Berätta om din bok!

Boken är en självbiografi och handlar om när jag som ung femtonåring gick till sjöss direkt efter att jag slutat folkskolan i juni månad 1958.
Det var med stor spänning och förväntan jag klev ombord på det fartyg som skulle bli mitt hem i fyra månader.
Boken är den första delen av tre och handlar om mina första sex år till sjöss.

Hur kom boken till? Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen?

Idén till att skriva fick jag av min hustru och mina barn som uppmanade mig att skriva en bok.
Jag började så sakta skriva ner direkt ur minnet. Det gick ganska trögt till en början men efterhand som jag skrev klarnade minnet mer och mer.
Det tog mig ett par år att få fram det slutliga manuset till boken.

Vad får dig att vilja skriva? Vad inspirerar dig?

Inspirationen till att skriva får jag dels av nöjet att åter få uppleva den tid som var, dels alla positiva recensioner från kända och okända människor som läst min bok.

Hur reagerade din omgivning på ditt författarskap?

Omgivningen på mitt författarskap reagerar positivt, min hustru tycker ibland att jag ägnar lite väl lång tid framför datorn.

Skriver du på något nytt nu?

För tillfället skriver jag på andra delen om mitt sjömansliv och den får titeln DJUPA HAV och utspelar sig under åren från 1964 till 1969.

Har du tips eller råd till andra som vill skriva en bok?

Att uttrycka sig i ord genom att skriva en bok är kanske inte det lättaste att ägna sig åt, det kan verka jobbigt näst intill omöjligt att komma igång. Mitt råd är att inte ge upp utan fortsätta att skriva om man har någon idé. Det finns hjälp att få. Själv hade jag mycket god hjälp av öresundsförfattarna som finns på nätet.

Varför ska man läsa din bok?

Jag har fått många mycket positiva telefonsamtal från människor som läst min bok.
Den är enligt många bedömare lättläst.

Vilka vill du helst ska läsa din bok?

Boken har sålts från Narvik i norr till Ystad i söder.

Köp boken här!