Berätta om din bok!

Boken börjar 1917 när min mamma föds. Den beskriver hur livet tedde sig på Bohus-Malmön, där stenindustrin startade på 1840 – talet, den berättar om beredskapstiden under andra världskriget, 30- talets Tyskland när min moster bodde där och 1946 kommer så berättelsen om mig själv.

 

Hur kom boken till? Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen?

Jag hade fått tillgång till en mängd brev från min mormor till två av mina mostrar.

Genom att sortera alla dessa skrivna rader och sedan läsa igenom dessa brev, växte beslutet fram att jag skulle försöka göra något av det.

 

Vad får dig att vilja skriva? Vad inspirerar dig?

Jag har trott att jag inte kan skriva. Men breven blev en ingång och när jag väl började skriva, flödade ord och meningar på och det kreativa skapandet kändes mycket positivt.

 

Hur reagerade din omgivning på ditt författarskap?

Med förvåning och en undran hur det kom sig.

 

Skriver du på något nytt nu?

Skall försöka skriva om en by i Skellefteåtrakten från slutet av 1800 - talet

 

Har du tips eller råd till andra som vill skriva en bok?

Jag vet att många drömmer om att skriva, men tror liksom jag trodde, att det inte går.

Det viktigaste är att komma igång och bara skriva på och inte kritiskt granska det som nyss är skrivet, utan låta det vara tills längre fram.

 

Varför ska man läsa din bok?

För att man får en inblick i tidens skede och en förståelse av hur vanliga människor hade det.

 

Vad gör du när du inte skriver?

Jag leder en vuxenkör, har sångelever och jobbar med sång på förskolor.

 

Vilka vill du helst ska läsa din bok?

Alla som tycker det är intressant med historia och släktforskning och hur man kan använda

kunskaper som man har om sina föräldrar, mor och farföräldrar.