Berätta om din bok!
Det är ett urval av dikter som jag har skrivit det senaste året då jag har haft en väldigt kreativ period och skrivandet har varit en viktig del av min vardag.

Hur kom boken till? Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen?
Jag hade ingen tanke på att det skulle bli en bok från början men i takt med att jag märkte att det mesta jag skrev hade en gemensam röd tråd på något sätt så kände jag att det kanske skulle bli möjligt att sätta ihop dem till en diktsamling

Vad får dig att vilja skriva? Vad inspirerar dig?
Det har det senaste året blivit som ett behov att uttrycka mina egna funderingar och tankar i skrift, det handlar i första hand inte om inspiration utan en stark vilja att formulera mig.

Hur reagerade din omgivning på ditt författarskap?
I den mån någon ser mig som en författare har de nog bara blivit glada men också lite förvånade.

Skriver du på något nytt nu?
Jag har ingen specifik idé om en ny diktsamling med ett visst innehåll, dock skriver jag kontinuerligt så vi får se vad som händer.

Har du tips eller råd till andra som vill skriva en bok?
Nej tyvärr, jag är alldeles för ny i sådana här sammanhang.

Varför ska man läsa din bok?
För att det är en sorts statement från en ung kvinna i vår komplicerade värld. Men jag har ingen föreställning om att förändra någons liv, jag hoppas att någon ska läsa mina dikter och känna igen sig i mina tankar och känslor som kan vara jobbiga att ha för sig själv.

Vad gör du när du inte skriver?
Efter att ha jobbat på förskola i drygt fyra år ägnar jag numera mina dagar åt att studera pedagogik på Stockholms universitet.

Vilka vill du helst ska läsa din bok?
Oj, svår fråga. Jag är glad om vem som helst från vilket sammanhang som helst fastnar för min bok. Men självklart skulle jag vilja att någon som går eller gått igenom liknande saker jag beskriver i diktsamlingen läser den.

Köp boken här!