Berätta om din bok!

Boken handlar om vikten av både stark integritet och självinsikt, för en modern chef. Kvalitéer man behöver för att klara av att vara engagerad utan att betala med sina egen hälsa. En balansgång som många gånger havererar. Tyvärr är det ofta den enskilde som får betala ett högt pris för de affärsmässiga mål som efterfrågas. Att vara en framgångsrik chef samtidigt som man är en god medmänniska är inte alltid helt enkelt. Det många chefer och ledare prioriterar lägst, är ofta den egna hälsan och det sociala livet. En vanligt förekommande uppfattning om chefer är att de är högljudda, bullriga och asociala. Det är fel! Det går alldeles utmärkt att vara en hållbar och riktigt bra chef, med relativt enkla verktyg som beskrivs i boken. Det gäller bara att vara medveten om vad som krävs för att hålla balansen.

Hur kom boken till? Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen?
Större delen av boken kom till under ett år jag spenderade i Australien, tillsammans med min familj. Utkastet till boken hade jag upparbetat under en längre tid. Innehållet bygger på erfarenheter från mer än 20 års chefs och ledarskap. Grundbulten är att prestation, primärt får stå tillbaka till förmån för individens långsiktiga hållbarhet. Idén är att en välmående människa presterar bättre än den som lever under ständig press.

Vad får dig att vilja skriva? Vad inspirerar dig?
Bra böcker, skrivna av kloka människor, är inspirerande. Erfarenheter från verkligheten ger inspiration att skriva.

Hur reagerade din omgivning på ditt författarskap?
De flesta som hört att jag skrivit en bok, har reagerat med positiva glada tillrop. Många uttrycker också egna ambitioner att någon gång i livet skriva en bok.

Skriver du på något nytt nu?
Just nu är jag i slutfasen på den här boken och har inte påbörjat något nytt manus.

Har du tips eller råd till andra som vill skriva en bok?
1: Se till att ha ett ramverk för idén, om du ska skriva en bok. Det gamla klassiska; en början, mitt och ett slut.

2: Avsätt tid för skrivandet. Det behövs.

3: Titta på andra liknande böcker och hämta idéer om upplägget.

Varför ska man läsa din bok?
Man ska läsa min bok om man vill förstå hur man kan vara en stark, hållbar chef och ett föredöme för andra.

Vad gör du när du inte skriver?
Förutom skrivandet, coachar jag chefer och föreläser. Bland annat om hållbart ledarskap. På fritiden brukar jag läsa, lyssna på musik, laga mat, umgås med familj och vänner.

Vilka vill du helst ska läsa din bok?
Boken riktar sig till chefer och ledare i alla branscher, på alla nivåer.

Köp boken här!