Berätta om din bok

Boken beskriver sjukdomsförloppet av den hjärnblödning jag hade för tio år sedan och hur jag rehabiliterade mig med hjälp av både konventionella och komplementära terapiformer.

 

Hur kom boken till? Växte den fram under skrivprocessen?

Mina närstående tyckte det saknades positiv litteratur inom området. Då min sjukdomshistoria fick ett positivt slut kändes det viktigt att förmedla detta för att inge andra som drabbas hopp.

 

 Vad fick dig att vilja skriva? Vad inspirerade dig?

Jag vill främst inspirera andra till att ta tag i sin egen rehabilitering, då alla människor har en stark inneboende kraft att tillgå och den börjar med viljan.

 

Har du tips eller råd till andra som vill skriva en bok?

Att skriva innebär en mycket bra bearbetning när man har drabbats av en svår sjukdom och jag rekommenderar det å det varmaste. Tänk efter vad du vill förmedla, låt syftet styra och låt skrivandet komma inifrån.

 

Varför ska man läsa din bok?

Jag önskar att den har en hoppingivande verkan för andra i samma situation samt att den kan ge vårdpersonal en kompletterande och givande bild av sjukdomsförlopp och  rehabilitering. Jag vill visa att det finns mycket den enskilda människan själv kan göra i sin rehabilitering med hjälp av en stark vilja och tilltro till olika terapiformer. Den kan även fungera som litteratur inom förebyggande friskvård då jag är övertygad om att mitt snabba tillfrisknande till stor del beror på att jag har levt ett hälsosamt liv, vilket boken till viss del också förmedlar.

 

Vad gör du när du inte skriver?

Varvar ett deltidsarbete som skolsköterska med egen verksamhet i friskvårds-branschen.

 

Vilka vill du helst ska läsa din bok?

Dels anhöriga som behöver läsa något hoppingivande, dels de som är intresserade av hur en rehabilitering efter två subarachnoidalblödningar kan ta sig uttryck och hur livet kan gestalta sig efteråt och kanske också de som är intresserade av förebyggande friskvård.

 Köp boken här!