Berätta om din bok!
Ska vi hitta kraft och mod att finna framgångsrika vägar framåt då vi ställs inför olika sorters utmaningar, är den effektivaste mortorn den att vara genuint nyfiken på sin omvärld, att söka situationer då det fungerar bra och lita på att alla som finns kring utmaningen vill det bästa, gör så gott de kan och vill hitta lösningar.
Detta synsätt fick jag möjlighet att lära mer av, få erfarenheter av och omsätta från praktik till teori och tack vare teorier kunna vara med och förmera till praktik i igen vardagen i vår organisation. Kicki Oljemark, som doktorerat på just systemisk och styrkebaserat ledarskap är huvudförfattare till boken. Hon har under två år gästat vår organisation och ger med Alingsås Barn- och ungdomsförvaltning som arena, konkreta och tydliga exempel på ett systemiskt förhållningssätt i ett skolutvecklingsperspektiv. Jag har, som utvecklingschef, beskrivit den väg vi gått då vi som en organisation på ca 1000 medarbetare bestämde oss för att försöka hitta vägar till ett gemensamt förhållningssätt. Framgångsfaktorer delas likaväl som de fallgropar vi försökt undvika, men ibalnd fallit i. Att ”långsamt är fort” och att det är nödvändigt att skapa ett klimat där det är tillåtet att ”öva och pröva” blir en viktig konklusion i boken. Det goda samtalat sätts i fokus för arbetet.

Hur kom boken till? Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen?
Delar av arbetet har finansierats genom ett EU-projekt. Då vi vid projekttidens slut hade medel kvar, kunde vi ansöka om förlängning och såg möjligheten att genom detta kunna sätta teorier och erfarenheter på pränt. Vi visste då direkt var vår målsättning var; att beskriva ett framgångsrikt, långsiktigt utvecklingsarbete för att skapa inspiration och mod till andra och samt en intern kollektivt minne och en stolthet.

Vad får dig att vilja skriva? Vad inspirerar dig?
Att få vara med och bidra till skolutveckling. När man gjort något bra som man verkligen känner gjort skillnad, då är det lätt att hitta drivkraften att vilja dela. Tala om att det är möjligt. Skapa mod och framtidstro för andra.. Visa på att vi inte är mer speciella än andra. Alla som vill kan och alla som kan vill.

Hur reagerade din omgivning på ditt författarskap?
Boken har just kommit ut, så det är svårt att säga, men hitintills bara positivt. Folk undrar hur det hinns med. Med ett heltidsjobb och tre små barn. Men ”vill man ha något gjort, ska man fråga någon som har mycket att göra.” Och är man inspirerad och har en bred erfarenhet att ösa ur, kommer orden lätt…

Skriver du på något nytt nu?
Jag är en skrivande person, skriver alltid. För olika sammanhang. Svårt att veta innan var och hur och om det kan publiceras. Kicki Oljemark skriver på en bok om Systemiskt och styrkebaserat ledarskap.

Har du tips eller råd till andra som vill skriva en bok?
Målgrupp och syfte var tydliga och starka drivkrafter för mig. När jag visste vad vi ville uppnå och för vem, blev det enkelt att hitta formen. Viktigt att ha ett bollplank som man känner förtroende för. Att vara två var en enorm tillgång för mig. Annars hade det nog inte alls blivit av.

Varför ska man läsa din bok?
Man kan lära sig väldigt mycket om mellanmänskligt beteende, även om man inte alls har förskola eller skola som arena. Man kommer att bli glad och få framtidstro.

Vad gör du när du inte skriver?
Jag jobbar som utvecklingschef i Alingsås kommun med förskola och grundskola som arena. Kicki är konsult inom systemiskt och styrkebaserat ledarskap och driver företaget Senspero.

Vilka vill du helst ska läsa din bok?
I första hand alla slags ledare inom förskola och skola. De personerna har ett stort inflytande på många barn, unga och vuxna. Men även alla yrkeskategorier inom dessa verksamheter. Sedan är jag övertygad om att alla som arbetar i verksamheter där relationer står i fokus för det vi åstadkommer tillsammans kommer att ha behållning av innehållet. Förskola och skola fungerar mest som en arena att applicera ett förhållningssätt på, men är lätt överförbart till andra organisationer.

Köp boken här!