Min ambition med denna skrift är att den skall vara en saklig, om än översiktlig guide till hela det imperium som Förenta staterna byggt upp med kuvade och beroende regeringar och tusentals välutrustade militärbaser runt om i världen. I sina roller som mer eller mindre lydiga agenter för världsherraväldet ger inte de hos oss dominerande media en fullständig bild av världshändelserna. Boken vill vara ett betydelsefullt komplement till dessa medias rapporteringar.

Denna insikt om den stora betydelse av vår världsuppfattning som media (tidningar, radio-TV, film och DVD etc.) har, för oss i denna vårt hörn av världen, växte fram för mig under mångårig vistelse i andra länder och kulturer. Kulturutbyte skapar nog vissa nyttiga insikter.

Den nordamerikanske generalen visste inte mycket om den första civiliserade kulturen när han bombade Bagdad. Men han skonade oljeministeriet.

Medias makt har betydelse, det är maktens styrmedel till vår integration, men samtidigt utarmande av social samverkan. Från väst sprider den mestadels våld, vidskepelse och vällustigt trams.

Boken vänder sig till en faktasökande allmänhet, men med udden riktad mot svenska Natokramande folkpartister och i hemlighet tvivlande försvarsmaktanställda.

Och boken bör läsas med öppna ögon och djupa andetag.

Köp boken här!