Berätta om din bok!

Detta är en samling dikter och sångtexter. Jag är huvudsakligen musiker och kompositör men har under hela min karriär skrivit och samlat på mig material som jag nu känner det är dags att dela med mig av.

Hur kom boken till? Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen?

Boken har växt fram genom åren. En del av sångtexterna är utgivna på en CD i mitt namn som heter Ringar på Vattnet.

Vad får dig att vilja skriva? Vad inspirerar dig?

Jag har alltid haft ett behov att uttrycka mig i ord. Att förstå och förstås. Skrivandet är ingenting jag valt. Jag skriver för att jag vill berätta något. Skrivandet är ett helande av själen. Att dela med sig av sin egen livsprocess kan också inspirera andra att hitta skrivandet som en kanal att kommunicera. Det är nog det som inspirerar mig mest.

Hur reagerade din omgivning på ditt författarskap?

Bara positivt.

Skriver du på något nytt nu?

Jag skriver i perioder och denna bok är som att sätta punkt för en period. Vad som kommer i framtiden vet man aldrig.

Har du tips eller råd till andra som vill skriva en bok?

Det finns så många olika sätt att skriva. Mitt stil är ganska självutlämnande och det mesta baseras på egen erfarenhet så mitt råd är att följ ditt inre. Det bästa med sanningen är man inte behöver komma ihåg den.

Varför ska man läsa din bok?

Jag tror inte man ska någonting men jag tror att jag säkert kommer lyckas ingjuta hopp och tillit i en del.

Vad gör du när du inte skriver?

Jag försörjer mig som kyrkvaktmästare i St Johannes kyrka i Stockholm. Skriver och spelar in musik i min studio.

Köp boken här!