Titel: ”En svensk pensionärs erotiska äventyr i tropikerna”

ISBN 978-91-633-9420-1

Författare: Göran B. Johansson


Berätta om din bok.

”En svensk pensionärs erotiska äventyr i tropikerna” är en skildring av en äldre mans möten med unga asiatiska kvinnor. Johan, en nybliven pensionär, reser till Filippinerna för att träffa en ung vacker kvinna han fått kontakt med via internet. Han hamnar i en miljö där hans till synes väl inövade etiska och moraliska värderingar sätts på hård prövning. Johan upptäcker så småningom att han håller på att drunkna i ett överflöd av erotiska eskapader han har råd att förlusta sig med trots sin blygsamma pension.

Hur kom boken till? Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen? Hur reagerade omgivningen på ditt författarskap?

Jag har samlat på mig många upplevelser under tiden i Asien. Jag brukade avreagera mig genom att skriva långa mejl till mina närmaste och även berätta för dem om livet där. Så till sist sade någon till mig: ”Skriv en bok” Och så blev det en bok. Fast jag fokuserade handlingen kring just erotiska äventyr. Jag följde en viss kronologisk ordning av händelserna men hade inte en aning om vad som skulle hända med min huvudperson Johan. Så jag satte en punkt för berättelsen på ett lämpligt ställe så att läsaren själv får avgöra vart Johan är på väg med sitt liv.

Vad får dig att vilja skriva? Vad inspirerar dig?

Det är väl det kreativa som får sitt utlopp den vägen också. Jag tror att jag kom till den punkten i livet där jag vill dela med mig av mina tankar, funderingar och erfarenheter. Söka tankefränder, övertyga, även provocera. Sedan blev det ganska givande med mycket datorjobb kring skrivandet.

Vilka vill du helst ska läsa din bok / Varför ska man läsa din bok?

Som det framgår av bokens titel är den skriven för en vuxen läsare. Boken är väldigt emotionellt laddad och kommer knappast att lämna någon läsare oberörd. Vilka förväntningar läsaren än har, får han/hon ett ganska brett spektrum av upplevelser, från riskabla äventyr och säregna erotiska skildringar till problemställningar som berör människans sexualitet och kvinnans utsatthet. Boken ger också en inblick i livet i Östasien. Boken är rikligt illustrerad med mina egna teckningar, akvareller och även bildmontage vilket bidrar till en komplett sinnesupplevelse.

Vad gör du när du inte skriver?

När jag inte skriver tänker jag på vad jag ska skriva. Otroligt vilka intressanta människor jag stöter på så gott som dagligen. Vilka öden! Varenda en är värd sin egen bok. Jag ägnar mycket tid åt att läsa själv. Geopolitik, idehistoria. Och så spelar jag violin dagligen.

Skriver du på något nytt nu?

Skriver en självbiografisk bok denna gång. Med tyngdpunkten lagd på politik inom och utanför Sveriges gränser. 40 – talisten Johanssons liv i ett geopolitiskt perspektiv så att säga.

Har du tips eller råd till andra som vill skriva en bok?

Till de som vill skriva en bok kan jag bara säga: ”Våga skriva!” Det finns många kreativa och positiva sätt att ge uttryck för sin personlighet och att skriva är ett av dem.