Berätta om din bok!
Den behandlar filosofins historia utifrån ett vetenskapligt socialistiskt perspektiv
Hur kom boken till? Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen?
Den var ett tiläggg till boken reason in revolt som handlar om marxsimen och vetenskapen
Vad får dig att vilja skriva? Vad inspirerar dig?
Själv skriver jag för att det känns lärorikt och inspirerande
Hur reagerade din omgivning på ditt författarskap?
Man får uppskattning för att vara välformulerad. Jag får in många artiklar i olika tidningars insädar och debattsidor
Skriver du på något nytt nu?
Jag har skrivit om den svenska arbetarklassens och ekonomins utveckling, kalla kriget, svriges utrikspolitik, den historiska materialsmen, arbetarklassens styrka. socialismens återkomst
Har du tips eller råd till andra som vill skriva en bok?
Se till att använda svenska uttryck och meningar med svensk ordningföljd. Skriv anfall istället för attack osv
Varför ska man läsa din bok? 
Filosofi ger en ökad insikt i hur samhället fungerar och även hos dig själv
Vad gör du när du inte skriver? 
Går på bio, umgås med vänner, spelar gitarr och går ut och äter
Vilka vill du helst ska läsa din bok?
Alla som vill lära sig mer om samhllet