Berätta om din bok!

”För egen vinning” handlar om hur en ung praktikant, Kaj Holm, får insyn i en bransch där ärlighet sätts på prov. Han fascineras av sin chef, som på ett skickligt sätt, får sin statliga beställare att gå med på sina krav. Kaj är fast besluten att vidareutbilda sig och tar så småningom sin ingenjörsexamen. I en tid när byggbranschen befinner sig i en allvarlig konjunkturnedgång inser han svårigheten att erhålla en anställning. Han har dock turen att få sitt första jobb i en illa skött betongfabrik. Ägaren av fabriken tar väl hand om honom och får i gengäld fabriken på rätt köl. Kaj får till slut överta fabriken men även den gamle ägarens bekymmer, vilka leder honom till svåra beslut. Kunder kräver vinning för egen del och låter sina huvudmän stå för notan. Kartellbildning i samband med anbudsgivning är vanligt förekommande. Kaj blir dessutom indragen i en mordutredning. När mordutredningen kört fast och är på väg att läggas ner, tar Kaj saken i egna händer och börjar rota i fallet. Han träffar sin blivande förälskelse, Alice, när spåren leder honom till Paris. Hon kan språket och lotsar honom framgångsrikt bland konstnärer och musiker. På hemmaplan fortsätter hon att engagera sig i fallet och utsätter sig själv för stor fara i samband med ripjakt i Härjedalsfjällen. Dramatiken fortsätter och ytterligare mord uppdagas. Kaj balanserar sitt företag på gränsen till vad som är tillåtet när kraven från beställarna börjar bli orimliga.

Hur kom boken till?

Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen? Det var en färdig idé. Från slutet av sextiotalet och fram till idag har den växt fram från mina erfarenheter och iakttagelser i näringslivet. Resor runtom i världen, framförallt Paris, har gett mig inspiration. Även fjällvärlden och mitt intresse för jakt har haft betydelse.

Vad får dig att vilja skriva? Vad inspirerar dig?

När jag upplever missförhållanden och orättvisor, men även när det är som bäst i vår värld får jag lust att skildra det på ett enkelt sätt. Allt av intresse som händer omkring mig registrerar jag på och inspireras att sätta in det i en aktuell handling.

Hur reagerade din omgivning på ditt författarskap?

Reaktionerna har varit enbart positiva.

Skriver du på något nytt nu?

Jag har en fortsättning på ”För egen vinning”. Den ligger så gott som klar i byrålådan. Även några noveller är färdiga att sammanställa till en bok. Just nu skriver jag en roman om hur det var att utvandra till Amerika på tjugotalet.

Har du tips eller råd till andra som vill skriva en bok?

Skaffa dig tid. Ha ditt öppna sinne med dig i vardagen. Låt en erfaren lektör gå igenom det du skriver.

Varför ska man läsa din bok?

Den är lättläst och spännande.

Vad gör du när du inte skriver?

Jag tar hand om mitt hus och min fjällstuga. Men framförallt umgås jag med min fru och vi reser mycket tillsammans. Resmålet blir ofta Paris.

Vilka vill du helst ska läsa din bok?

Vuxna personer som vill ha spänning från verkliga livet.