Berätta om dina böcker!

Romanen ”Striden om ett barn” handlar om en mångårig vårdnadstvist i Stockholms tingsrätt, föräldrarnas konflikt och barnets bästa. Romanen är till stor del självbiografisk.

Min bok ”Mellan dröm och verklighet” är en doktorsavhandling i baltiska språk och handlar om en känd litauisk exilförfattare i USA och hans författarskap i 1950- och 1960-talets USA.

Båda böckerna handlar till stor del om mänskligt minne, upplevelserna av olika trauman och analys av dessa.

Hur kom böckerna till?

Jag började skriva ”Striden om ett barn” i juli 2012 och visste då inte att det skulle bli en roman. Boken växte fram och tog form under skrivprocessen. Jag skrev ”Striden om ett barn” även för andra föräldrar som befinner sig i vårdnadstvist då det kändes viktigt att dela med mig av mina kunskaper och erfarenheter som på inget sätt är unika.

Avhandlingen växte fram på liknande sätt, jag hade en hel del intressant skönlitterära texter på litauiska som jag skärskådade med hjälp av olika metoder, bland annat fransk strukturalism och Freuds psykoanalys och traumateori.

Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen?

Jag blir oftast inspirerad av de svåra sakerna så som förluster, människors olika berättelser om svårigheter, olika människors olika upplevelser av en och samma sak och mänskligt minne. Men jag kan likväl bli inspirerad av morgonrusningen i Stockholms tunnelbana och välja att beskriva den i till exempel en dikt.

Vad får dig att vilja skriva? Vad inspirerar dig?

Jag skriver på ett par nya självbiografiska romaner och en spänningsroman där synopsis är färdigt. I min skrivbordslåda har jag en bunt dikter som jag kanske en dag väljer att ge ut.

Skriver du på något nytt nu?

Att skriva böcker är en lång och komplicerad process eftersom en författare ofta upplever sina gestalter och konstruerar dem på lite olika sätt, beroende på vad bokens handling kräver. Att ha behovet att ständigt uttrycka sig skriftligt är inte heller ett enkelt sätt att leva eftersom det bland annat är tidskrävande och kan tidvis vara ekonomiskt tufft. Å andra sidan, är det oerhört roligt att skriva böcker eftersom skrivandet är som en ständig upptäcktsresa där varje dag av författaren kan skildras och därmed upplevas som en helt ny företeelse.

Har du tips eller råd till andra som vill skriva en bok?

Mitt första tips är: satsa varje dag på ditt skrivande, bered dig på en mängd motgångar och missförstånd och ha tålamod!

Varför ska man läsa din bok?

Jag tycker att min roman ”Striden om ett barn” ska läsas eftersom den på ett utlämnande och naket sätt skildrar en förälders kamp för sitt barns rätt till kontakt och umgänge med sina föräldrar. Denna bok är ett måste för de tusentals föräldrar som varje år strider för sina barn i de svenska domstolar och som inte alltid är medvetna om sina handlingars tuffa konsekvenser.

”Mellan dröm och verklighet” är ingen skönlitterär roman utan en forskningsstudie som kan läsas av alla som är intresserade av utländsk skönlitterär litteratur och vill få veta mer om en författares skildringar av tid, trauma och sexualitet.

Vad gör du när du inte skriver?

När jag inte skriver, försöker jag vara ledig, träffa mina vänner, gå på utställningar, läsa, gå ut med min lilla hund och tänka ut nya spännande böcker.

Vilka vill du helst ska läsa din bok?

Jag skulle vilja skriva en bok som lästes av alla, det är därför jag också skriver.