Berätta om din bok!
Boken berättar på ett lättsamt och positivt sätt hur man kan underlätta vardagen för barn med ADHD. Jag har haft ett väldigt bra samarbete med förskolan och habiliteringen kring min son som nu är sex år gammal. Det finns så mycket man kan göra för att de här barnen ska få möjlighet att lära sig de färdigheter som krävs i livet. Det kräver inget särskilt material som inte lätt kan ordnas och det kostar inte pengar men det kräver lite engagemang. Det jag har gjort tillsammans med förskolan är något som alla kan göra. Det är mycket praktisk bok med foton från det material som vi använt. Inte en bok för de som söker teoretiska bakgrunder.
Hur kom boken till? Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen?
Jag blev tillfrågad om att skriva om de erfarenheter jag gjort eftersom det finns ett stort behov av praktiska exempel som komplement till de teoretiska böcker som finns.
Hur reagerade din omgivning på ditt författarskap?
Förvånat positivt!
Skriver du på något nytt nu?
Kanske en uppföljare? Nya exempel dyker upp hela tiden.
Varför ska man läsa din bok?
Den ger på ett lättsamt sätt inspiration för att få en vardag med mer flyt och mindre konflikter. Den kan nog läsas av alla föräldrar oavsett om man har ett barn med funktionshinder eller inte.
Vilka vill du helst ska läsa din bok?
Föräldrar, pedagoger, studenter och rektorer.