1.  Berätta om din bok.

Det är en lite annorlunda bok. Den kan läsas som en psykologisk roman eller en biografi men också som studentlitteratur. Den riktar sig till de människor som är intresserade av psykologi – hur vi människor fungerar. Den handlar om sex, våld och läkning i första hand. Den bjuder på skratt och tårar och en del nya tankar.

Den är annorlunda bl.a. därför att den är helt sann, det är inte en historia som baseras på verkliga händelser utan en sann berättelse. Genremässigt kan man inte definiera den som självbiografi eftersom den inte har formen av en sådan, då olika perspektiv används.

2.       Hur kom boken till? Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen?

En färdig idé. Jag skrev en annan bok innan för att bearbeta mina egna upplevelser och det är den boken som ligger till grund för det här projektet.

3.       Vad får dig att vilja skriva? Vad inspirerar dig?

Jag vill skriva för att påverka, göra skillnad, vara en förebild.  Jag vill få andra att tänka och reagera över omvärlden, sig själva och andra.  Jag bjuder på mig själv och berättar min historia ärligt – för att hjälpa eller vara en förebild för andra genom att visa att det går att må bra trots svåra trauman, ”kan hon så kan jag”, vill jag att människor ska tänka, oavsett om de själva har varit med om svåra saker eller inte. Jag vill dela med mig, ge något till någon.

Andra människor och relationer inspirerar mig och det gör även naturen och konsten men framförallt själva språket – det är en sån glädje att få leka med det. Min egen livsglädje inspirerar mig.

4.       Hur regaerade din omgivning på ditt författarskap?

De flesta har reagerat positivt. Jag har fått många lyckönskningar och många har uttryckt sin Tro på mig och på själva boken och vad jag vill åstadkomma med den. Det känns bra och viktigt.

5.       Skriver du på något nytt nu?

Ja. Jag skriver på något helt annorlunda nu. Det bokprojektet handlar om kärlek kontra anti-kärlek i relationer. Huvudpunkten ligger på villkorslös kärlek, diamantmedvetande som Dalai Lama uttrycker det. Det är en utredande, mycket positiv och praktisk bok. Jag skriver på Engelska. För tillfället vilar detta projekt eftersom jag just nu översätter ”Lyckan var en röd Cadillac” för den engelska marknaden.

6.       Har du tips eller råd till andra som vill skriva en bok?

Om du har något viktigt att säga: Ge aldrig någonsin upp! Skriv vad du vill ha sagt, rätta och censurera inte dig själv förrän du är färdig. Skrivandet är en process, räkna med att skriva om och låta texten vila emellanåt. Våga! Om ditt syfte är att endast  tjäna pengar: skriv en deckare.

7.       Varför ska man läsa din bok och vilka vill du helst ska läsa den?

Jag vill naturligtvis att alla som kallar sig medmänniskor ska läsa den! Varför? För att bli ännu bättre medmänniskor. Alla behöver hopp och insikter och livet innehåller både sorg och glädje. Precis som min bok, sorg och glädje i en balanserad blandning.  Skratt och gråt.

Vård/skola/omsorg: Boken är ett skolexempel på misshandel, sexövergrepp osv. och passar bra för att öka förståelsen, respekten och insikterna hos personal i ovanstående grupper samt anhöriga och vänner till ”överlevare”.

Jag vill inge hopp. Om det känns för tungt för dig som varit utsatt att läsa vissa partier i boken, gör inte det -  läs då istället eftertexten. Läs det du är redo för, när du är redo.

8.       Vad gör du när du inte skriver?

När jag inte skriver, umgås jag med vänner, är mycket ute i naturen, dansar, klappar händerna och är glad! Jag håller föredrag , ger healing och njuter av livet.

( www.alteas.se)