Berätta om din bok!
En skröna från forna dagar då man pratade med varandra. En blandning av vägen till Klockrike och Rasmus på luffen.
Hur kom boken till? Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen?
Påbörjades för 30 år sen innan datorer fanns utan skrevs på skrivmaskin och karbonkopia skickades brevledes mellan Göteborg och Uppsala. 100 A4 på fem år sen låg den i träda 20 och återväcktes och digitaliserades och 30 nya sidor skrevs. Processats fram under lång tid och mognad.
Vad får dig att vilja skriva? Vad inspirerar dig?
Friheten, äventyret och kärleken
Hur reagerade din omgivning på ditt författarskap?
Klart överraskade
Skriver du på något nytt nu?
Pågår alltid i huvud eller på papper.
Varför ska man läsa din bok?
För att bli underhållen.
Vad gör du när du inte skriver?
Sven jobbar som distriktsläkare, Roland som högstadielärare
Vilka vill du helst ska läsa din bok?
De som fortfarande är unga i sinnet, trots åren. som tror på kärleken och friheten.