Hur kom boken till? Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen?
Den röda tråden fanns ..Broderades ut till ett slut resultat

Vad får dig att vilja skriva? Vad inspirerar dig?
själva processen

Hur reagerade din omgivning på ditt författarskap?
Med posivitet

Skriver du på något nytt nu?
Ja. En uppföljare är på gång

Har du tips eller råd till andra som vill skriva en bok?
Stolpa upp en handling och håll dig till den

Varför ska man läsa din bok?
Den är lättläst. endast 150 sidor Spännande

Vad gör du när du inte skriver?
Jobba med att Färdigställa min senaste Cd..arbetar som smed och driver turist anläggning

Vilka vill du helst ska läsa din bok?
Denna bok riktar sig till alla med läslust kommer det frivilliga