Skrivandet har följt mig genom åren både inom mitt arbete som samhällplanerare, men även genom mina fritidsintressen knutna till natur och friluftsliv och till kreativt skapande i olika former. Med en bakgrund bland annat som aktiv inom försvarsmakten, hemvärnet och frivilliga skytterörelsen, föll det sig ganska självklart att jag också har engagerat mig i försvars- och säkerhetsfrågor. Att jag valt att skriva i jag form innebär inte att jaget i boken har någon som helst anknytning till mig själv som person. Dessutom har jag tagit mig friheten att beskriva natur och platser på ett sätt som kanske inte alltid helt överensstämmer med verkligheten.

”Förvillande lik” är en spiontriller och den handlar om kriminella organisationer och deras verksamhet och om spinonage på hög internationell nivå.  Intrigen är givetvis påhittad liksom alla personer som figurerar i boken. Det som bland annat har inspirerat mig till att skriva just den här historien är några av den senaste tidens verkliga händelser och företeelser i det svenska samhället.  När man läser min bok kan man känna att den gamla devisen ,”sånt händer inte här i vårt lugna och fridfulla Sverige”, kanske inte längre är så relevant.

Jag arbetar redan nu på ännu ett manus till en bok som är att betrakta mer som en ren äventyrsroman. En historia som utspelar sig före händelserna i ”Förvillande lik”.