Författarintervju: ”Fotbollsplanen” - Conny Winge

 

  • Boktitel och namn skriver du här!

Fotbollsplanen (en plan att utveckla en kreativ och effektiv fotboll)

Av: Conny Winge

  • Berätta om din bok!

Berättelsen i boken handlar om två svenska fotbollstränare, Pelle och Martin, som tar tjänsteledigt från sina arbeten för att ge sig ut på en gemensam resa för att få ytterligare kunskap inom fotbollen och upptäcka ”världsliga sanningar”. Snart träffar en av de två svenskarna på en indiansk schaman i Mexico som berikar med lärdomar och sällsam förståelse både för fotbollens väsen men även för livets mysterier. Detta gör att nya tankar tar vid och en insikt växer fram för fotbollens helhet. Resan, forskningsexpeditionen, fortsätter till en annan världsdel där en judisk rabbi fullföljer förkunnandet för helhetsperspektivet vad avser filosofi och fotbollsutveckling. De svenska tränarna får ta del av djupsinniga tankar, alternativa utvecklingsidéer, okända träningsmetoder och ställs dessutom för inför kluriga uppdrag som leder dem mot ökat självmedvetande. Detta leder dem till att de börjar skissa på en plan att utveckla den svenska fotbollen mot en ny dimension – att inkludera sann kreativitet. De ska på detta sätt försöka påverka den svenska fotbollen att bli mer teknisk, konstruktiv, offensiv och slagkraftig än vad den är idag.

  • Hur kom boken till? Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen?

Jag kände ett starkt behov av att dokumentera mina tankar om fotboll - inkluderat fotbollsfilosofi, mening och verkan då jag känt mig ganska ensam om dessa åsikter och idéer under hela mitt liv (även fram till dagens datum). Många har missförstått min syn på fotboll och dess metoder som jag stått och verkat för som tränare och utbildningsledare. De flesta (nästan alla) tyckare, tänkare och förståsigpåare inom fotbollen har blivit stöpta i samma form och verkat i den så kallade svenska modellen. De har med hemmablindhet och inskränkningar förhållit sig till ett och samma arbetssätt som saknar sann kreativitet och finurlighet i spelet. Istället har tränarkåren enträget fortsatt att axla den svenska modellens rättesnöre; att överprioritera försvarsspel, organisation och fysik. På detta sätt blir båda träning och matchspelet ganska idéfattigt och många gånger även sterilt och helt fantasilöst. Detta märks tydligt då vi möter internationellt motstånd.

Min idé är att försöka exemplifiera hur fotbollen som företeelse och idrott kan utvecklas så mycket mer och i synnerhet inom det kreativa området. Detta avser i huvudsak anfallsspelets element, där individerna i laget tillsammans kan samspela med variation, fart, finurlighet samt med hög teknisk skicklighet och väl utvecklad spelintelligens. Genom att inkludera dessa oumbärliga faktorer blir vi mer kompletta, kompetenta och slagkraftiga. Den svenska modellen med kampmentalitet, lagmoral, disciplin, taktisk medvetenhet utgör en perfekt grund för att ta steget att inbegripa kreativitetens oslagbara beståndsdelar.

Initialt var det inte meningen att skriva en bok utan snarare samla mina tankar och idéer i någon form av sammanställning. Mest för eget bruk att använda som utbildningsledare eller då jag önskade påvisa en alternativ väg för de som vågade eller ville slita sig loss från traditionens mönster. Efter några år funderade jag på om det ändå inte hade varit en bra idé att skriva en bok för att åskådliggöra för omgivningen att det går att inkludera kreativitet i svensk fotboll och uppnå framgång på detta sätt. Det var även nödvändigt och oundvikligt för framtiden.

Boken innehåller metaforer och metoder som inkluderas till fotbollen, ibland tagna från världsliga begrepp och obekräftade sanningar. Med hjälp av liknelser kan läsaren lättare känna igen sig i olika sammanhang. Livet som helhet sammanvävs med fotbollen i boken för att påvisa att människan och fotbollsspelaren/tränaren är en och samma person så länge som personen ikläder sig rollen som fotbollsfantast.

  • Vad får dig att vilja skriva? Vad inspirerar dig?

Jag har en drivkraft att förmedla ett budskap inom fotbollen till klubbar, tränare och till auktoriteter. Det är att vi som nation kan bli så ofantligt mycket bättre (och fullständiga) i fotboll om vi bara inkluderar kreativiteten i vårt tänkande och sedermera implementerar denna verkningsfullt i vår verksamhet. Kreativitet betecknar jag som fantasi, skapandekraft, uppfinningsrikedom, variation, finess, lurighet samt utvecklad samspelsförmåga. Vi saknar en större förmåga för kreativa inslag i Sverige. Kreativitet växer inte endast vilt på sydligare breddgrader. Koden är världslig för de som vill anamma den. Kan jag som en novis fotbollsentusiast influera och medvetandegöra personer i fotbollssverige till att se saker från annan synvinkel tar jag gärna chansen.

  • Hur reagerade din omgivning på ditt författarskap?

Många i min närmaste krets kanske inte blev förvånade av att jag skrev en bok om det jag står och verkar för. Detta eftersom jag bl a har varit i tio länder och uppvisat träningsmetoder, övningar och berättat om min syn på fotboll. Det har varit någon form av mission och drift att påvisa att det finns andra vägar att gå än de konventionella.

  • Skriver du på något nytt nu?

Nej.

  • Har du tips eller råd till andra som vill skriva en bok?

Jag har inga direkta råd för andra presumtiva skribenter. För mig fanns det ett genuint budskap som jag ville berätta. Det var anledningen till att Fotbollsplanen blev till. Det tog mig dock tio år för mig att skriva boken och det var en kantig väg fram till sista meningen, då jag egentligen ville tillföra ytterligare till berättelsen.

  • Varför ska man läsa din bok?

Jag tror att många kommer att få en aha-upplevelse. Åtminstone hoppas jag det.

  • Vad gör du när du inte skriver?

Jag arbetar på halvtid som utvecklingsledare inom fotbollen. Försöker i första hand att inspirera inom kreativitetens domäner. Det finns gott om plats för att umgås med familj och vänner. En och annan golfrunda blir det under säsongen och några veckopass på gymmet försöker jag hinna med.

  • Vilka vill du helst ska läsa din bok?

Alla som gillar och berörs av spelet fotboll.