Berätta om din bok!

Den skapar förutsättningar för läsaren till större framgång och effektivitet som ger ett rikligare liv. Samtidigt lanserar jag min nya unika digitala utbildning, baserad på boken. Boken och den digitala utbildningen är mitt livs dröm. Jag drivs av att se människor växa. Nu har jag fyllt 60 år, arbetat med detta i över 30 år, och har stor erfarenhet som för människor framåt till framgångsRIKEdom och lycka. Hur ska jag hinna hjälpa alla? Jo med min bok och digitala utbildning skapas en möjlighet. Kan jag få vara delaktig i flera personers framgång och tillväxt, då har jag skapat framgång och lycka – även hos mig själv. I alla böcker kring personlig utveckling står det VAD vi ska göra, men sällan HUR vi ska göra. I min bok finns en slags facit över HUR du ska göra. Det finns tydliga instruktioner och övningar. Gör du övningarna, skapas garanterat framgång. För de som går den digitala utbildningen är uniciteten att vi mäter VINSTEN (nyttan) av framgången (av resultat och mål) baserat på bl a vetenskapliga underlag. Detta finns inte idag på marknaden. En del utbildningar mäter kunskapsnivå, resultat och mål – inte vinst/nytta. Jag mäter vinst/nytta i tid, pengar och engagemang. Boken är uppdelad i Avsnitt och avsnitten i kapitel samt med övningar. Om vi leker med scenariet att du läser ett kapitel om dagen, är tanken bakom, att du då skapar mer framgång inom ca 1 månad än vad du kan drömma om.

Hur kom boken till? Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen?
Min bok innehåller tips baserat på 30 års erfarenhet. Jag har arbetat med olika delar av bokens innehåll varje dag de senaste 10 åren. Fr o m 2008 började jag utveckla metoden och metodiken baserat på vetenskaplig forskning. Samtidigt studerade jag själv och tog nya certifikat för att få lära ut nya metoder. En del metod­utveckling har jag gjort själv, annat har jag köpt in. Hösten 2007 certifierade jag mig inom BPM (Business Process Management) och sedan dess har metodiken gått framåt till en helt ny nivå eftersom jag kan använda processtänket i utvecklingssammanhang. Boken skrevs under 2 år, baserat på mitt material som skapats under 30 år. Min förhopp­ning är att komma ut med en fortsättning och fördjupning längre fram. Jag har även gjort synopsis på 7 böcker i serien. Den här boken riktar sig till alla som vill förändra sitt beteende och skapa nya förutsätt­ningar för framgång och lycka.

Vad får dig att vilja skriva? Vad inspirerar dig?
Min drivkraft är att se människor växa. Syftet med boken är att få dig att växa.

 

Hur reagerade din omgivning på ditt författarskap?
Jag har skrivit massor med böcker. Redan på 80-talet skrev jag de första. De sista åren har jag skrivit åt andra, och har inte gett ut i eget namn. Detta gör att marknaden har glömt bort mig. Därför känns det som en ny debut för mig.

 

Skriver du på något nytt nu?
Min fortsatta plan är att skriva ytterligare böcker baserade på all min erfarenhet.

 

Har du tips eller råd till andra som vill skriva en bok?
Ta lärdom av andra. Vi kan välja mellan att utvecklas eller avvecklas. Lyssna på förlag och specialister. Tillåt dig att få hjälp och stöd. Skapa värdefulla kontakter som du behöver för framtiden. Var inte rädd – misslyckanden finns inte – endast lärdomar som stärker oss!

 

Varför ska man läsa din bok?
Om du vill bli mer framgångsRIK på 12 veckor än vad du kan drömma om, då är denna bok för dig. Detta är även baserat på den digitala utbildningen som är kopplad till boken. Boken skapar förändring i ditt liv. Vill du nå större framgång och lycka, läs min bok. Vill du skapa något, starta ett projekt eller liknande och vill säkerställa att du kommer i ”hamn”, läs boken och få tips på hur du gör för att lyckas tidigare än beräknat. Vill du få hjälp med en hållbar struktur? Vill du få hjälp med en proaktiv planering som minskar din stress? Vill du skapa nya resultat? Vill du säkerställa att du lyckas?

 

Vad gör du när du inte skriver?
Jag arbetar med allt från coachning och hypnos till att skapa verksamhetsstöd på 3 arbets­dagar. Under dessa 3 dagar, lär jag ut metodiken om hur deltagarna kan optimera sina arbetsprocesser och öka effektiviteten med 15-80%. Efter 3 dagar har vi skapat ett webbaserat, körbart IT-system som automatiserar processen.
Jag utvecklar deltagare i effektivitet, kundservice, värdegrundsarbeten, affärsmannaskap, SDI-profiler (styrkor, överdrivna styrkor, konfliktmönster), utvecklande ledarskap, effektiv hantering av Office-programmen, affärsekonomi osv. Listan kan bli lång.
Privat ägnar jag tiden åt kreativitet såsom måleri, teater, musikaler och golf – för att ta några exempel. Familjen och vännerna har en stor plats i mitt hjärta och jag umgås gärna med dem.

 

Vilka vill du helst ska läsa din bok?
Alla kan läsa boken. Den riktar sig främst till alla anställda, medarbetare såväl som verksamhetsledare (chefer) men även studenter kan göra stora framsteg med hjälp av min bok. Bortsett från några sidor, kan även ”tidsmiljonärer” (dvs pensionärerna) dra nytta av tipsen.

Monica Ivesköld

http://www.youtube.com/watch?v=J3lZ9_RYDms

Köp boken här!